Międzynarodowa sesja naukowa. Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Przedstawiamy program sesji zorganizowanej w 70. rocznicę śmierci Emanuela Ringelbluma.
_en_Ring_7marca.jpg

 

PROGRAM KONFERENCJI 

Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo

 

Piątek, 16 maja 2014

11.00–11.10

Otwarcie sesji: prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

Część pierwsza: Wokół przedwojnia

11.10–12.10

Moderator: dr Agnieszka Żółkiewska (ŻIH, PTSJ)

Łukasz Połomski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Nowosądeckie rodowody historyków. Ringelblum – Eisenbach – Mahler

dr Natalia Aleksiun (Touro College, IH PAN), Środowisko młodych historyków żydowskich w II RP

Marek Tuszewicki (UJ, PTSJ), Problemy społeczne i medyczne w tekstach Emanuela Ringelbluma – perspektywa nie tylko historyczna

 12.10–12.20

Dyskusja

12.20 – 12.30

Przerwa

Część druga: Ringelblum – dokumenty

12.30–13.30

Moderator: prof. Jan Grabowski (University of Ottawa)

dr Joanna Nalewajko-Kulikov (IH PAN, PTSJ), Fragmenty „Kroniki” Emanuela Ringelbluma ze zbiorów YIVO

Martyna Rusiniak-Karwat (ISP PAN), „Kronika” Emanuela Ringelbluma przez pryzmat krytyki bundowców

dr Eleonora Bergman (ŻIH, PTSJ), Na marginesie listów Emanuela i Judyty Ringelblumów, listopad 1943 — marzec 1944

13.30–13.40

Dyskusja

Przerwa obiadowa

Część trzecia: Oneg Szabat – spojrzenia, biografie, interpretacje

15.30–16.50

Moderator: prof. Andrzej Żbikowski (ŻIH)

Marta Janczewska (ŻIH), Oneg Szabat a warszawska Rada Żydowska

Aleksandra Bańkowska (ŻIH), Nieznani i mniej znani współpracownicy Emanuela Ringelbluma, czyli co wynika z rozczytania księgi kasowej Oneg Szabat

dr Katarzyna Person (ŻIH), Hersz Wasser – kontynuator dzieła Emanuela Ringelbluma

dr Karolina Szymaniak (ŻIH, PTSJ), Śmietnik: kształtowanie się (po)zagładowej poetyki Racheli Auerbach

 16.50–17.00

Dyskusja

17.00 – 17.10

Przerwa

Część czwarta: Kontynuacje

17.10–18.10

Moderator: dr Helena Datner (ŻIH)

Artur Franczak (dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu), Sądeckie ślady E. Ringelbluma. Świadomość uczniów I LO o twórcy Archiwum Getta Warszawskiego

Ewa Koźmińska-Frejlak (ŻIH), Centralna Żydowska Komisja Historyczna jako kontynuator badań Oneg Szabat?

dr Agata Kondrat (PTSJ), „Werter un wertlech fun der churbn-tkufe” Nachmana Blumentala – spojrzenie językoznawcze 

18.10–18.20

Dyskusja i zamknięcie sesji

20.15

Plenerowy pokaz filmu „Ulica Graniczna” z okazji 71. rocznicy wysadzenia Wielkiej Synagogi na Tłomackiem

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zaprasza 16 maja 2014 r., o godz. 11.00 na międzynarodową sesję z okazji 70. rocznicy śmierci patrona Żydowskiego Instytutu Historycznego: Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo.

Żydowski Instytut Historyczny