Senat RP upamiętnił ofiary getta warszawskiego

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
W 80. rocznicę wielkiej akcji likwidacyjnej getta warszawskiego z lata 1942 roku Senat RP przyjął uchwałę upamiętniającą blisko 300 tysięcy ofiar deportacji. Inicjatorem projektu była Dyrektor ŻIH Monika Krawczyk, która w liście do Marszałka Senatu przekazała propozycję tekstu uchwały.
Mniejszy_Senat.jpg

W tekście przyjętym przez senatorów podkreślono, że wielka akcja likwidacyjna getta warszawskiego, która rozpoczęła się niemal równo osiemdziesiąt lat temu, 22 lipca 1942 roku, była częścią szerokiego, niemieckiego planu zagłady Żydów:

Początek wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta to bez wątpienia jedna z najtragiczniejszych dat w dziejach ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach Polski. Ale pamiętać należy, że akcja ta stanowiła tylko jeden z etapów operacji „Reinhardt”, mającej na celu wymordowanie wszystkich Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, a w dalszym planie – realizację zaplanowanej przez III Rzeszę eksterminacji europejskich Żydów. 

Uchwałę przyjęto na posiedzeniu 20 lipca, a głosowało za nią wszystkich 81 obecnych na posiedzeniu senatorów. Pełen tekst uchwały można pobrać ze strony Senatu RP.

Dowiedz się więcej o deportacjach z warszawskiego getta

Przeczytaj o naszym programie upamiętnienia ofiar akcji „Reinhardt"

Żydowski Instytut Historyczny