Rozpoczynamy nowy cykl wirtualnych seminariów dla nauczycielek i nauczycieli!

Miło nam poinformować o nowym przedsięwzięciu Żydowskiego Instytutu Historycznego!
main_gmach_zih.jpg

W ramach działań popularyzujących wiedzę o przeszłości Żydowski Instytut Historyczny, a w szczególności Działy Edukacji i Naukowy, w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024 rozpoczął – przy współpracy różnych ośrodków doskonalenia nauczycieli – wirtualne seminaria.

Podczas spotkań online nauczyciele przedmiotów humanistycznych z województwa mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego spotkają się z pracownikami ŻIH i wysłuchają wykładów dotyczących obecności Żydów na terenach Polski na przestrzeni wieków.

Wśród wykładowców znajdą się: dr Paweł Fijałkowski, dr Ewa Koźmińska-Frejlak, dr Anna Rosner, Szymon Pietrzykowski oraz dr Agnieszka Witkowska-Krych. Zaplanowane na najbliższy semestr działania są pierwszą odsłoną dalszych planowanych aktywności edukacyjnych.