Rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.
rok bohaterek - grupowe zdjęcie.jpg

Z inicjatywy Muzeum Getta Warszawskiego rok 2023 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego. Uchwała została podjęta jednogłośnie podczas posiedzenia 29 listopada 2022 roku.

W ten szczególny sposób Senat uczcił przypadającą na kwiecień 2023 roku osiemdziesiątą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W Uchwale podkreślono tragedię Zagłady i zaznaczono, że „Jako obywatelki i obywatele Polski […] mamy obowiązek stania na straży pamięci ofiar i podejmowania  wszelkich działań uniemożliwiających powtórzenie się tej historii. […] Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd poległym oraz tym, którzy przeżyli i do końca swoich dni podnosili głos protestu przeciwko zbrodniczym planom zagłady narodu żydowskiego”.

Żydowski Instytut Historyczny włącza się w obchody rocznicowe i już teraz możemy zapowiedzieć, że w 2023 roku zorganizujemy dla Państwa między innymi wystawę o pamięci o powstaniu w getcie w sztuce, konferencję naukową o oporze w trakcie Zagłady i wystawę plenerową o podziemiu w getcie.

Już wkrótce podamy więcej informacji o zbliżających się wydarzeniach.

 

Przeczytaj więcej o powstaniu w getcie warszawskim.

Żydowski Instytut Historyczny