Projekt EHRI

Autor: Michał Czajka
EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) czyli Europejska Infrastuktura Badań nad Zagładą).
LOGO_EHRI.jpg

Żydowski Instytut Historyczny współpracuje z wieloma uznanymi i rozpoznawalnymi instytucjami na świecie. Jednym z takich przedsięwzięć jest EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) czyli Europejska Infrastuktura Badań nad Zagładą.

Projekt EHRI został powołany do życia z inicjatywy Unii Europejskiej, która podjęła się jego finansowania w ramach funduszu przeznaczonego na koordynację badań naukowych. Na jesieni 2008 r. w Brukseli odbyło się zebranie inauguracyjne, na którym byłem obecny jako przedstawiciel ŻIH-u. Do współpracy zaproszono wówczas instytuty naukowe, archiwa państwowe, muzea oraz instytucje utworzone w celu upamiętnienia ofiar Zagłady. Większość zaproszonych podjęła się uczestnictwa w EHRI, w którym dziś uczestniczy 19 instytucji z 13 krajów (w tym, jako jedyna instytucja spoza Unii, Instytut Jad Waszem z Jerozolimy, bez którego trudno wyobrazić sobie podobne przedsięwzięcie).

Zrzut_ekranu_2013-07-31_o_3.28.21_PM.png

 

Hasło EHRI brzmi: „Connecting collections”. Celem przedsięwzięcia jest zatem głównie identyfikacja zbiorów dokumentów dotyczących Zagłady i sporządzenie ich internetowego katalogu. W ramach EHRI odbywają się również szkoły letnie (w tym roku w Paryżu i Monachium, w przyszłym – w Jerozolimie i Amsterdamie). Ponadto EHRI jest fundatorem miesięcznych i dwumiesięcznych stypendiów umożliwiających badania w niektórych instytucjach uczestniczących w programie.

W zespole roboczym EHRI nr 15 („Identification and Investigation”) przedstawicielami ŻIH są pracownicy archiwum: Michał Czajka oraz Monika Taras, natomiast Magdalena Siek brała udział w pracach zespołu roboczego nr 3 („Access, Privacy and Copyright Policies”).

Nasze zadanie w ramach zespołu roboczego nr 15 polega na sporządzaniu wykazów instytucji z krajów Europy Wschodniej, które posiadają zbiory związane tematycznie z Zagładą oraz wykazów zespołów archiwalnych znajdujących się w tych instytucjach. 16 maja 2013 r. nasz zespół roboczy spotkał się w ŻIH-u z przedstawicielami Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Pamięci Narodowej, aby uzgodnić warunki umieszczenia informacji o zbiorach polskich archiwów w bazie danych EHRI.

Czym jest EHRI?

Europejska Infrastuktura Badań nad Zagładą jest swego rodzaju konsorcjum instytutów, muzeów czy miejsc pamięci. ŻIH jest jedyną polską placówką biorącą udział w projekcie, mającym na celu budowę wspólnej bazy danych o Holokauście.

Kto kieruje EHRI?

Koordynacją całej inicjatywy zajmuje się NIOD-KNAW, czyli Instytut Badania Wojny, Zagłady i Ludobójstwa, działający w ramach Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk. 

Od kiedy działa EHRI i jak długo zamierza jeszcze działać?

Inauguracja EHRI nastąpiła 1 października 2010 roku, a jego działalność ma się zakończyć 30 września 2014 roku. Wiadomo jednak, że kierownictwo EHRI złoży wniosek do władz Unii Europejskiej, aby umożliwiły działanie EHRI również w następnych latach, w ramach następnego budżetu (jako EHRI II). Obecnie budżet przedsięwzięcia sięga 7 mln euro.

Michał Czajka