Prof. Andrzej Żbikowski i dr hab. Katarzyna Person na konferencji „Aktion Reinhardt: Historical Contexts, Research Perspectives, and Memory"

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
W dniach 9-11 czerwca 2022, w 80. rocznicę akcji „Reinhardt” Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego (Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie), Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (Uniwersytet Yale) oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie organizują konferencję omawiającą poszczególne etapy zagłady Żydów w różnych częściach Generalnego Gubernatorstwa. Wystąpią na niej prof. Andrzej Żbikowski i dr hab. Katarzyna Person z Działu Naukowego ŻIH. Zapraszamy do udziału w konferencji stacjonarnie w Lublinie oraz przez internet.
9-11.06.2022_event.jpg

Zobacz wydarzenie na Facebooku

 

[English below]

W 80. rocznicę akcji „Reinhardt” Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego (Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie), Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (Uniwersytet Yale) oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie organizują konferencję omawiająca poszczególne etapy zagłady Żydów w różnych częściach Generalnego Gubernatorstwa.

Pragniemy przybliżyć tematy eksterminacji pośredniej w gettach, funkcjonowania obozów pracy dla Żydów, przygotowań i przebiegu akcji „Reinhardt” w poszczególnych dystryktach (w tym akcji deportacyjnych w wybranych gettach), obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, wreszcie trzeciej fazy Zagłady (w trzech perspektywach: sprawców, ofiar i świadków). Omówiona zostanie także polityka i edukacja na temat Zagłady. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych badań oraz wytyczenie kierunków i perspektyw kolejnych dociekań naukowców. Ważnym elementem konferencji będą debaty i dyskusje badaczy dotykające prezentowanych omówień. Szczególnym momentem konferencji ma być Debata Lelewelowska.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Ośrodku "Brama Grodzka — Teatr NN" (ul. Grodzka 21, Lublin), ale również będzie emitowana w Internecie oraz zostanie utrwalona na wideo.

Konferencja potrwa 3 dni, rozpocznie się w czwartek 9 czerwca o godzinie 9:00 i potrwa do soboty 11 czerwca.

Program konferencji: https://bit.ly/AktionReinhardtConference

______

Polecamy szczególnie referaty: Andrzej Żbikowski, Jürgen Stroop and the Final Liquidation of the Warsaw Ghetto (9 czerwca)

Katarzyna Person, Jews Helping Other Jews in General Government: The Case of Warsaw Ghetto (9 czerwca)

______


On the 80th anniversary of the Operation Reinhardt, Jerzy Kłoczowski Laboratory of the Institute of East-Central Europe („Grodzka Gate - NN Theater” Center), the Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (Yale University) and the German Historical Institute in Warsaw organize a conference discussing the various stages of the extermination of Jews in different parts of the General Government.

We would like to discuss the indirect extermination in ghettos, the functioning of labor camps for Jews, the preparations for and course of the Operation Reinhardt in various districts (including deportation actions in selected ghettos), death camps in Bełżec, Sobibór and Treblinka, and finally the third stage of the extermination from three perspectives: perpetrators, victims and bystanders. Politics and education about the Holocaust will also be discussed.

Our goal is to present the most recent research and to outline the directions and perspectives of further academic inquiries. An important element of the conference will be the debates and discussions among researchers regarding the studies presented. A special moment of the conference will be the Lelewel Debate.

The conference will be held at the "Grodzka Gate - NN Theater" Center (Grodzka 21, Lublin). There will also be a live broadcast.

The conference will last 3 days, it will start on Thursday, June 9 at 9:00 am and will last until Saturday, June 11.

Conference programme: https://bit.ly/AktionReinhardtConference

Żydowski Instytut Historyczny