Powrót do Warszawy

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Konserwacja i digitalizacja Archiwum w Instytucie w Warszawie.
_MGL9597.jpg

W Archiwum Ringelbluma, wpisanym w 1999 roku przez UNESCO na listę Pamięci Świata, zgromadzono wszystko, co miało związek z wydarzeniami w getcie: począwszy od plakatów z niemieckimi zarządzeniami porządkowymi, poprzez protokoły z zebrań Judenratu, etykiety towarów z getta, prywatną korespondencję, spisywane wspomnienia, prasę konspiracyjną, po relacje pierwszych uciekinierów z obozów śmierci, kilkadziesiąt fotografii, a nawet akwarele i rysunki. W sumie Archiwum liczy ok. 30 tys. kart i jest najważniejszą częścią zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Dokumenty przetrwały wojnę ukryte w metalowych skrzynkach oraz bańkach na mleko. Do dziś w dobrym stanie zachowało się jedynie pięć pojemników. Dwie z trzech zachowanych skrzynek znajdują się
w ŻIH-u. Trzecia natomiast została wypożyczona Instytutowi Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu — Jad Waszem. W dobrym stanie zachowały się również obie stalowe bańki. Jedna z nich od zawsze przechowywana była w sejfie Instytutu, druga natomiast od 1991 roku wystawiana była na ekspozycji Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. W tym tygodniu w sejfie Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie po 23 latach obie bańki stanęły obok siebie.

Dzięki bliskiej współpracy Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie możliwe było wystawienie kilkudziesięciu obiektów z Archiwum Ringelbluma na wystawie stałej Muzeum w Waszyngtonie i przeprowadzenie konserwacji i digitalizacji Archiwum w Instytucie w Warszawie.

Żydowski Instytut Historyczny