Portret Leona Wagenfisza, zesłanego do Omska

Autor: Przemysław Batorski
W 1861 roku Leon Wagenfisz uczestniczył w wielkich polsko-żydowskich manifestacjach patriotycznych przeciw Rosjanom.
Wagenfisz_wide.jpg

Portret Leona Wagenfisza, zesłanego do Omska, 30 sierpnia 1862 roku.

Wagenfisz urodził się w 1841 roku. Uczył się w Szkole Rabinów i studiował w Akademii Medyko-Chirurgicznej. Rosjanie aresztowali go za udział w obchodach rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Warszawie 15-16 października 1861 roku i zesłali do Omska. W 1862 roku otrzymał ułaskawienie.

Podczas powstania styczniowego był naczelnikiem dzielnicy w Warszawskiej Organizacji Miejskiej. Został ponownie aresztowany i uwięziony w Cytadeli, a następnie zesłany na ciężkie roboty. Powrócił do Warszawy w 1882 roku i pracował jako urzędnik. Zmarł w 1911 roku, jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej.
_____

Już 13 listopada zaprosimy Państwa na nową wystawę czasową „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918”.

11.2022_ŻWP_wpis.jpg [261.23 KB]

Dlaczego niektórzy Żydzi angażowali się w walkę o powrót Polski na mapę Europy? Co zniechęcało innych do patriotycznego zrywu? Opowiemy o bohaterach powstań narodowych i o tych, którzy trwali przy tradycyjnym judaizmie. O wspólnych zmaganiach z rosyjskim wrogiem i o braterstwie na zesłaniu.

_____

Zdjęcie ze zbiorów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej

Przemysław Batorski   redaktor strony internetowej ŻIH