Pieśń obozu śmierci Treblinka

Autor: dr Agnieszka Żółkiewska
Obozowi zagłady Treblinka II poświęcono wiele wierszy i pieśni. Wiele z nich powstało jeszcze w czasie wojny, a szczególnie cennym świadectwem tego piekła na ziemi są utwory stworzone przez osoby, które go same doświadczyły. Takim utworem jest „Lid fun tojt-łager Treblinka” (Pieśń obozu śmierci Treblinka), niezwykle przejmująca pieśń wyrażająca sprzeciw i bezsilność wobec nieustannego marszu setek tysięcy osób ku śmierci i krematorium Treblinki.
LID FUN TOJT (1).jpg

Tekst (jidysz i polski) Pieśni Treblinka z zapisem nutowym.
Źródło: Lid fun tojt-łager Treblinka, „Nasz Głos” 1968, nr 9, s. 5.

 

 

Każdy dzień, każdy dzień,
Trepów stuk, każdy dzień twardy, wrogi bruk.

Rzędem marsz, stukot stóp
Ciągły marsz, pochód nasz
Otępiałych nóg!

Idzie nasz marsz
I przeklęty jest nasz los
Obcy nam żywych świat
Kresem krematorium stos.

Dosyć już, dosyć już
Stuku nóg, każdy dzień
W twardy, wrogi bruk.

Rzędem marsz, stukot stóp
Ciągły marsz, pochód nasz
Otępiałych nóg

Choć na nogach łańcuchy
Nadziei iskra tli
Ona każe nam wszystkim
W szeregu zwartym iść

Dosyć już, dosyć już
Stuku nóg,
każdy dzień
W twardy, wrogi bruk.

Dosyć już, dosyć już
Stuku nóg, każdy dzień
W twardy, wrogi bruk.

Nogi me, idźcie wciąż
Choć znędzniałe, skrwawione,
Wciąż naprzód marsz!
Wciąż naprzód marsz!

Nogi me, kroczcie tak
Wypełniajcie rozkaz ten
Przyjdzie czas, wróci życie
Wkroczycie w wolny świat.

Dosyć już, dosyć już
Stuku nóg,
każdy dzień
W twardy, wrogi bruk.

יעדן טאָג, יעדן טאָג
קלאַפּ פון האָלצשיך, יעדן טאָג
אין האַרטן, בייזן ברוק

אין רייען מאַרש, קלאַפּן פיס
מאַרש כסדר אָן אַ זין
שוין גענוג, גענוג

אָן שום האָפנונג אונדזער מאַרש
און פאַרשאָלטן אונדזער שטאַם
פרעמד די לעבעדיקע וועלט
דער סוף אין קרעמאַטוריע⸗פלאַם.

שוין גענוג, שוין גענוג
קלאַפּן פיס, יעדן טאָג
אין האַרטן, בייזן ברוק

אין רייען מאַרש, קלאַפּן פיס
מאַרש כסדר אָן אַ זין
שוין גענוג, גענוג

כאָטש ס'זענען פיס אין קייטן
פון האָפנונג ברענט די שיין
און זי באַפעלט אונדז אַלע
אין פעסטער ריי צו גיין

שוין גענוג, שוין גענוג
קלאַפּן פיס
יעדן טאָג
אין האַרטן, בייזן ברוק

שוין גענוג, שוין גענוג
קלאַפּן פיס, יעדן טאָג
אין האַרטן, בייזן ברוק

פיס אין מיינע גייט און גייט
כאָטש פאַרבלוטיקע איר זייט
מאַרשירט פאָרויס
מאַרשירט פאָרויס

פיס קען שפּאַן נישט פאַרפעלט
דעם דאָזיקן געבאָט פירט אוים
צייט פון לעבן ווידער קומט
אין אַ פרייער וועלט

שוין גענוג, שוין גענוג
קלאַפּן פיס
יעדן טאָג
אין האַרטן, בייזן ברוק

 

 

Autorstwo pieśni przypisuje się Konradowi Mannowi, byłemu więźniowi Treblinki, który miał stworzyć do niej zarówno tekst jak i zapis nutowy. Prawdopodobnie był nim austriacki kompozytor i dyrygent Konrad Mann (1915-1991). W 1958 r. ukazało się nagranie pieśni Das Lied Vom Totenlager Treblinka (Pieśń obozu śmierci Treblinka) w jego wykonaniu.

A-7343745-1567113821-8530.jpg [43.34 KB]
Kondrat Mann, austriacki kompozytor,
domniemany autor Pieśni Treblinka. Domena publiczna.

 

Wersja pieśni w jidysz

Oryginał tekstu piosenki Konrada Manna powstał w języku niemieckim. Zaraz po wojnie znana była inna, skrócona wersja tego tekstu, zatytułowana Szojn genug (Już dosyć), uchodziła jednak za utwór anonimowy, zapisany wyłącznie w języku jidysz. W tej postaci pieśń trafiła do kolekcji utworów zbieranych przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną w Polsce, przechowywaną obecnie w Żydowskim Instytucie Historycznym im. E. Ringelbluma w Warszawie. W 1948 r. utwór z zapisem nutowym ukazał się w zbiorze zebranym i opracowanym przez poetę Szmerke Kaczergińskiego. Autorstwo jidyszowej wersji pieśni bywa przypisywane Idzie Grodzianowskiej (1925?-1945). Utwór znany jest także pod tytułem: Lid fun tojt-lager Treblinka (Pieśń obozu śmierci Treblinka).

 

R-20373247-1632661023-1481.jpg [145.29 KB]
Okładka płyty winylowej z nagraniem pieśni Das Lied vom Totenlager
(Pieśń z obozu śmierci Treblinka) w wykonaniu Konrada Manna, 1958 r. Domena publiczna

 

Polskie wykonania pieśni

Pieśń obozu śmierci Treblinka przywiózł do Polski chór bułgarski Narodni Zwuki. Wykonał ją po raz pierwszy w lipcu 1968 r. w Państwowym Muzeum na Majdanku. W ramach wymiany kulturalnej tekst i nuty pieśni zostały udostępnione chórowi Lubelskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”, który włączył ją do swojego repertuaru. Jeszcze w tym samym roku chór „Echo” wykonał pieśń po raz pierwszy po polsku pod dyrekcją Adama Natanka. Autorką tłumaczenia była prawdopodobnie korespondentka „Naszego Głosu”, Róża Sznajdman.

Już w sierpniu z okazji 80. rocznicy buntu w Treblince będziemy mogli ponownie wysłuchać wersji polskiej Pieśń obozu śmierci Treblinka w wykonaniu chóru Dzielnicy Mokotów Kameleon pod batutą Katarzyny Bonieckiej.

 

Inne utwory więźniów Treblinki

Pieśń Kondrata Manna nie jest tożsama z inną muzyczną kompozycją stworzoną w obozie Treblinka II, za jaką uchodzi hymn w języku niemieckim Lager Zwei ist unser Leben aj, aj, aj  (Lager II jest naszym życiem, aj, aj, aj). Według różnych źródeł muzykę do hymnu skomponował czeski kompozytor Walter Hirsch lub popularny przed wojną skrzypek i jazzman Artur Gold. 

Jedyny ocalały muzyk z Treblinki, członek utworzonej tam orkiestry, Jerzy Rajgrodzki, potwierdza powstanie jeszcze innej kompozycji:

„Była nawet kompozycja treblińska Lager Zwei ist unser Leben aj, aj, aj. Tworzył coś dentysta, jakiś hymn, ale za moich czasów go nie dokończył” (AŻIH/301/5483).

 

 

Bibliografia

Sznajdman, Róża, 1968. „Pieśń Treblinki”, „Nasz Głos” nr 8, 5.

Lid fun tojt-łager Treblinka, „Nasz Głos” 1968, nr 9, 5.

Archiwum ŻIH, AŻIH/226/335, Szojn genug.

Archiwum ŻIH, AŻIH/301/5483, relacja Jerzego Rajgrodzkiego.

Kaczerginski, Szmerke. 1948. Lider fun di getos un lagern, Nju Jork.

dr Agnieszka Żółkiewska   pracowniczka naukowa ŻIH, historyczka literatury, tłumaczka z języka jidysz