Oświadczenie ws. publikacji na portalu OKO.press

budynek_front_zw_1.jpg

Warszawa, 6 lutego 2024 r.

W związku z artykułem pt. „Mobbing, zastraszanie, niekompetencja. Pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego piszą do ministra w sprawie dyrektor”, który został opublikowany w portalu OKO.press 5 lutego 2024 r., Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oświadcza, że artykuł ten jest nierzetelny, składa się z pomówień i stanowi formę prasowego mobbingu.

Autor artykułu, wbrew zawartemu w nim twierdzeniu, nie zwrócił się przed publikacją do dyrektor ŻIH ani do osób odpowiedzialnych w Instytucie za kontakty z mediami, nie zweryfikował też podanych w anonimowym liście stwierdzeń. Artykuł opiera się zatem na liście, pod którym nikt się nie podpisał i zawiera nieprawdziwe stwierdzenia (anonim zawiera ich jeszcze więcej). Nie można godzić się na to, by wizerunek ŻIH i poszczególnych osób był niszczony w przestrzeni publicznej przez anonimowe pismo, za które nikt nie chce wziąć odpowiedzialności.

Niezgodny z prawdą jest przede wszystkim główny zarzut formułowany we wskazanym tekście, a dotyczący rzekomego złego traktowania pracowników Działu Naukowego, którego pracownicy jakoby mieli się skarżyć na konieczność składania wniosków, planów lub sprawozdań z wykonywanych zadań. Należy tylko wskazać, że zasada równego traktowania pracowników oraz przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do formalnej kontroli nad powierzanymi zadaniami i ich realizacją.

Również pozostałe zarzuty formułowane pod adresem dyrektor Instytutu, a przytaczane w artykule OKO.press, wynikają z nieznajomości specyfiki działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, który od 2008 r. jest instytucją kultury, a nie instytutem naukowym, co wiąże się z koniecznością prowadzenia rozbudowanej działalności kulturalnej (w tym wydawniczej, wystawienniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej) w porównaniu do instytucji o charakterze ściśle naukowym.

Należy zwrócić uwagę, że Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma jest jednym z najważniejszych ośrodków o charakterze kulturalno-naukowym dokumentujących historię polskich Żydów i partnerem wielu instytucji naukowych i kulturalnych (instytutów badawczych, archiwów, muzeów) zajmujących się tą tematyką na całym świecie, m.in. Yad Vashem czy US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, z którymi regularnie współpracuje.

W ciągu ostatnich trzech lat ŻIH zorganizował liczne konferencje z udziałem międzynarodowej kadry naukowej m.in. z okazji 75-lecia Instytutu – na temat oporu cywilnego i zbrojnego Żydów w czasie II wojny światowej, rocznicy akcji „Reinhardt”, a także cieszące się zainteresowaniem szerokiej publiczności konferencje poświęcone twórczości Marka Hłaski, Józefa Hena, Michała Głowińskiego i Hanny Krall.

W latach 2021-23 Instytut realizował także projekty międzynarodowe w ramach programu MKiDN „Kultura inspirująca” skierowane do niemieckich nauczycieli (we współpracy z Senatem Berlina) oraz do przewodników wycieczek młodzieży izraelskiej (we współpracy z Centrum im. Mordechaja Anielewicza oraz Instytutem Polskim w Tel Aviwie), a także wystawy m.in. w Monachium, Lipsku, Madrycie oraz Rzymie.  W ŻIH afiliowany jest zakrojony na szeroką skalę kilkuletni projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki „Żydowskie życie religijne w Polsce (1944-1989)”. Trwają finalne prace nad tomem syntezy powojennych dziejów polskich Żydów.

Wydawnictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w latach 2022-23 otrzymywały liczne nagrody literackie i wydawnicze m.in. Nagrodę Historyczną „Polityki” za debiut, nagrody i wyróżnienia KLIO, wyróżnienie The Yad Vashem International Book Prize for Holocaust Research, nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka oraz nagrodę Muzealna Książka Roku.

Frekwencja w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w 2023 r. wyniosła 45 000 osób i była najwyższa w historii instytucji.  

Wobec powyższego opublikowany przez OKO.press artykuł nie może być traktowany inaczej niż jako próba obniżenia wiarygodności i prestiżu instytucji będącej ośrodkiem dbającym o dobre relacje polsko-żydowskie i polsko-izraelskie oraz naruszenia jej dobrego imienia, która może skutkować podjęciem przez ŻIH stosownych kroków prawnych. 

Monika Krawczyk

Dyrektor

 

Poniżej zamieszczamy wniosek o zamieszczenie sprostowania treści zawartych w artykule OKO.press skierowany do redaktora naczelnego tego portalu, pana Piotra Pacewicza.