Ostatnie prace konserwatorskie

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Obecnie prace konserwatorskie nad eksponatami, które już 17 kwietnia br. będzie można zobaczyć w ŻIH, dobiegają końca.
_78B5839_1_.jpg

Obecnie prace konserwatorskie nad eksponatami, które już 17 kwietnia br. będzie można zobaczyć w ŻIH, dobiegają końca. Wśród licznych obiektów, które odrestaurowano, znalazły się m.in. dwa drzeworyty Jonasza Sterna, rysunki piórkiem Izaaka Celnikiera, a także obraz Marka Oberländera Kol Nidre. Zdaniem konserwatorki malarstwa sztalugowego w ŻIH, Agnieszki Potrzebnickiej-Romanowicz, obraz był w stanie wymagającym konserwacji. W celu wydobyciem jego walorów estetycznych konieczne było oczyszczenie obrazu z brudu i nawarstwień. Ciekawe zagadnienie konserwatorskie stanowiło wzmocnienie stosunkowo kruchej warstwy malarskiej, którą artysta nakładał bardzo impastowo – za pomocą szpachli. Końcowym elementem wieńczącym prace nad obrazem będzie wykonanie stylizowanej ramy.

Żydowski Instytut Historyczny