Numery 1-2/2022 „Kwartalnika Historii Żydów” już w sprzedaży

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
W „Księgarni na Tłomackiem” dostępne są dwa nowe numery „Kwartalnika Historii Żydów”. Zachęcamy do zakupu i lektury naszych czasopism!
05.2022_kwartalnik_okładka.jpg

Zobacz „Kwartalnik” nr 1/2022 w Księgarni na Tłomackiem

Zobacz „Kwartalnik” nr 2/2022 w Księgarni na Tłomackiem

 

Czytaj więcej o „Kwartalniku Historii Żydów”

 

Spisy treści:

 

„Kwartalnik Historii Żydów” nr 1 (281) / 2022

Migracje żydowskie – Doświadczenie Europy Wschodniej w XIX-XX wieku

Maria Antosik-Piela, Alina Molisak – Wprowadzenie

Marek Tuszewicki – Żydowskie domy opieki dla osób starszych w II Rzeczpospolitej w kontekście migracji.

Shoshana Ronen – The Diasporic Turn in Hebrew Literature Today

Lena Magnone – Emisariusze Freuda raz jeszcze

Katarzyna Martinovic – „Durch szul cu kultur?” („Przez szkołę do kultury?”) Edukacyjna wizja Kultur–Lige w obliczu przeniesienia działalności grupy z Ukrainy do Polski.

Małgorzata Domagalska – Gdy wieje chamsin… Doświadczenie migracyjne w wierszach Renaty Jabłońskiej

Alina Molisak – Gościnny Szanghaj – żydowscy uchodźcy i ich czasopisma

Maria Antosik-Piela – Bigos, pomarańcze i kiełbasy koszerne. Doświadczenia kulinarne emigrantów żydowskich

Łukasz Tomasz Sroka – Adaptation of Polish Jews to the Living Conditions in Israel in the Light of Lucyna Cukierman’s Practical Cookbook

Artykuły

Maciej Moszyński – Poznański syjonizm i rewolucje. Działalność Żydowskiej Rady Ludowej w relacji Maxa Kollenschera

Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz – Helena Wolińska: tożsamościowe i polityczne dylematy polskiej komunistki żydowskiego pochodzenia

Dokumenty i materiały

Bolesław Cieślik, Bożena Iwanowska – Zagłada Żydów z getta w Baranowiczach w relacji świadka i więźnia Grzegorza Bresława

Recenzje

Helena Datner – Wokół książki Jaffa Schatza Pokolenie. Problematyka pod presją

Sławomir Buryła – M. Ptaszyńska, R. Ptaszyński, Skalpel ’68. Kampania antysemicka w środowisku szczecińskich lekarzy

Hanna Kozińska-Witt – Noach Lasman, Wspomnienia z trzech światów

Hanna Kozińska-Witt – Maria Antosik–Piela, Tożsamość i ideologia. Literatura polsko–żydowska wobec syjonizmu

 

„Kwartalnik Historii Żydów” nr 2 (282) / 2022

Litewscy Żydzi w czasach Gaona z Wilna i późniejszych

Anna Michałowska-Mycielska – Introduction

Anna Michałowska-Mycielska – Lithuania as the Jewish Country (16–18th Centuries)

Aivaras Poška – Regulation of Jewish Life in Radziwiłł-Owned Private Towns From the End of the Sixteenth Until the Beginning of the Eighteenth Centuries

Jurgita Šiaučiūnaitė–Verbickienė – The Community and Neighbors of the Vilna Gaon: Socio–topography of the Vilna Gaon as a Person and as a Legend

Vladimir Levin – Synagogues in Lite

Joanna Nalewajko-Kulikov – Greetings From My Litvish Shtetl. Jewish Social Life in Lite in the Light of Reports Sent to the Warsaw Yiddish Press Before 1914

Saulius Kaubrys – The Jewish Secondary School Pupil in Interwar Lithuania: the Characteristics of their Educational Environment

Studia nad duchowością żydowską

Jan Doktór – Spory o status halachy aszkenazyjskiej w I Rzeczypospolitej

Magdalena Bendowska – Początki działalności żydowskiej oficyny drukarskiej w Lublinie: lata 1547-1562

Agata Rybińska – Religijność rodziny Stein – upamiętnianie, egodokumenty, public history

Recenzje i artykuły recenzyjne

Stanisław Obirek – Czy judaizm i chrześcijaństwo to dwie religie?

Hanna Kozińska–Witt – Agata Rybińska, Manuel Joёl (1826-1890). Biografia kulturowa wrocławskiego rabina z kręgu Wissenschaft des Judentums

Żydowski Instytut Historyczny