Dr Michał Trębacz pełniącym obowiązki Dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

budynek_blask_2_zw.jpg

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma informuje, że 20 marca 2024 stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Instytutu objął dr Michał Trębacz. 

zdjęcie z X.jpeg [20.99 KB]

Dr Michał Trębacz jest doktorem nauk humanistycznych, członkiem European Association for Jewish Studies (EAJS) oraz Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES). Od 2017 r. kierował Działem Naukowym w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Sprawował nadzór merytoryczny nad programem Global Education Outreach Program, którego celem była budowa infrastruktury naukowej dla rozwoju studiów żydowskich w Polsce i na świecie. Wykładał zagadnienia dwudziestowiecznej historii polskich Żydów na uniwersytetach w Niemczech, Izraelu i USA. Współpracował także z Memorial de la Shoah w Paryżu. Uczestniczył i prowadził wiele projektów badawczych dotyczących historii Żydów w Polsce. Jest autorem ponad 40 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Publikował m.in. w „Zagładzie Żydów. Studia i materiały”, „Kwartalniku Historii Żydów” czy „Polityce”.