Niezależne, zależne — warszawskie Żydówki w XIX wieku

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zapraszamy na Seminarium Varsavianistyczne.
Seminaria_czerwiec_z_ydo_wki.png

 

Anna_Orgelbrandowa_z_domu_Starkman__1812-1884_.jpg

 

Na przełomie XVIII i XIX stulecia, pod zaborem pruskim, do Warszawy coraz liczniej napływała ludność żydowska. Społeczność ta w sposób znaczący wpisała się zarówno w rozwój tego miasta, jak i kraju. Najczęściej postrzegana była jednak przez pryzmat działalności i osiągnięć mężczyzn. Warto się zastanowić, czy kobiety nie odgrywały żadnych innych ról, prócz bycia żoną i matką? Jak rozumiano samodzielność kobiet? Czy zdarzały się Żydówki przedsiębiorcze, samodzielnie podejmujące działalność gospodarczą?

Seminarium poprowadzi dr Zofia Borzymińska, kierownik Pracowni Varsavianistycznej w ŻIH. Wystąpi dr Anna Wiernicka.

Dr Anna Wiernicka zajmuje się dziejami Żydów w Warszawie w XIX wieku. Bada dzieje rodów żydowskich oraz zachodzące przemiany obyczajowe i społeczne w życiu wyznawców religii mojżeszowej. Od ośmiu lat współpracuje z Zakładem Varsavianistycznym, uczestniczy w realizowanych tu projektach, jest współautorką kilku publikacji; przygotowuje książkę o testamentach Żydów warszawskich z XIX wieku oraz pracuje nad publikacją poświęconą dziejom warszawskiego rodu Epsteinów.

Seminarium odbędzie się 26 czerwca o godz. 11.00 w sali w Błękitnym Wieżowcu.

Serdecznie zapraszamy!
Żydowski Instytut Historyczny