Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla Piotra Wiślickiego

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Piotr Wiślicki, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, 9 czerwca otrzymał z rąk Ambasadora Rolfa Nikela Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
wide_Piotr_Wis_licki_02.jpg

 

9 czerwca Piotr Wiślicki otrzymał z rąk ambasadora Niemiec w Polsce Rolfa Nikela wysokie odznaczenie: Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Ambasador „docenił tym samym jego ogromne zaangażowanie w walkę z antysemityzmem i ksenofobią oraz wkład w koncepcję Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”.

Gehenna1.jpg

 

Piotr Wiślicki od 2011 r. jest przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, które było pomysłodawcą, założycielem i współtwórcą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od wielu lat działa na polu upamiętnienia historii i kultury polskich Żydów oraz dialogu polsko-żydowskiego.

Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec to jedyne niemieckie odznaczenie nadawane przez władze federalne. Od 1951 r. jest przyznawane obywatelom Niemiec i cudzoziemcom zasłużonym dla państwa niemieckiego w działalności politycznej, gospodarczej, społecznej i naukowej, w tym za wysiłki na rzecz porozumienia międzyreligijnego i międzykulturowego.

 

Serdeczne gratulacje!

 

Żydowski Instytut Historyczny