Krytyczne spojrzenie na wystawę stałą „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zachęcamy do obejrzenia nagrania z rozmowy o wystawie stałej.
krytyczne_spojrzenie.jpeg

O sposobach przedstawiania historii Zagłady i używanych do tego środkach wystawienniczych w kontekście wystawy stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” rozmawiają: dr hab. Roma Sendyka – pracowniczka Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, Hanna Wróblewska – Dyrektorka Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Grzegorz Piątek – krytyk i historyk architektury oraz Aneta Faner i Piotr Duma z Fish n’ Sheep (projektanci wystawy).

Nagranie ze spotkania:

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Programu Oneg Szabat realizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Żydowski Instytut Historyczny