Już wkrótce ukażą się kolejne tomy serii „Stosunki Polsko-Żydowskie”!

Autor: dr Zofia Trębacz
Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. w ramach projektu „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich” ukażą się kolejne publikacje, poświęcone kulturze i edukacji na pograniczu polsko-żydowskim w XX wieku oraz związkom między społecznościami polską i żydowską na poziomie lokalnym – w miastach, miasteczkach i wsiach.
tomy_stosunki_polsko_żydowskie.jpg

Od 2018 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie pod kierunkiem historyczki i socjolożki prof. Anny Landau-Czajki realizowany jest projekt „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”.

 

Ostatnie trzy dekady przyniosły istotny rozwój badań nad stosunkami polsko-żydowskimi, jednak zazwyczaj są to prace dotyczące wybranej epoki, miejsca, osób lub instytucji. W tym projekcie natomiast każdy z tomów serii wydawniczej poświęcono jednemu zagadnieniu na przestrzeni dziejów. Pozwoliło to na prześledzenie zmian we wzajemnych kontaktach i szersze spojrzenie na omawianą problematykę, nie tylko przez pryzmat konfliktów i różnic, ale także współdziałania i przenikania się obu środowisk. Ważne było pokazanie nie tylko tego, co dzieliło, lecz również tego, co łączyło polskich i żydowskich mieszkańców ziem polskich.

 

W 2019 roku ukazał się pierwszy tom serii „Stosunki Polsko-Żydowskie”: Bracia, obcy czy współobywatele Jana Doktóra, omawiający debaty prowadzone w różnych częściach Europy przez chrześcijan na temat judaizmu i jego wyznawców.

 

Już wkrótce nakładem Wydawnictwa ŻIH ukażą się dwa kolejne tomy:

 

Tomy mają charakter interdyscyplinarny. Autorki i autorzy artykułów są nie tylko historykami, ale także socjologami, literaturoznawcami, filologami, kulturoznawcami czy filozofami. Wielu z nich to uznani i cenieni badacze, ale są wśród nich także młodsi naukowcy, dopiero rozpoczynający karierę naukową. W opublikowanych tekstach poruszane są kwestie zupełnie dotychczas nieznane lub jedynie zarysowane w literaturze, zaś autorki i autorzy nierzadko wykorzystują źródła nowe lub mniej znane.

W załącznikach projektowane spisy treści obu tomów.

 

 

MKiDN.jpg [18.64 KB]

Publikacje dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kolejne tomy serii są w przygotowaniu i zostaną wydane w latach 2021–2022. Artykuły w nich zawarte będą dotyczyć zagadnień politycznych i gospodarczych, a także Zagłady i problemu pamięci. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Księgarni na Tłomackiem.

 

Dotychczas w ramach projektu „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich” odbyły się dwie konferencje naukowe (w listopadzie 2018 i listopadzie 2019 roku) oraz warsztaty badawcze (w maju 2019 roku).

Niebawem zostanie zorganizowane kolejne wydarzenie – 15 grudnia 2020 roku odbędzie się seminarium podsumowujące (online). Wezmą w nim udział Anna Landau-Czajka, Joanna Nalewajko-Kulikov, Jolanta Żyndul oraz Zofia Trębacz. Już dzisiaj serdecznie na nie zapraszamy!

dr Zofia Trębacz   historyczka, pracowniczka Działu Naukowego ŻIH