Jolanta Żyndul laureatką Nagrody Przeglądu Wschodniego

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Dr hab. Jolanta Żyndul z Działu Naukowego ŻIH została wyróżniona w XXIX edycji Nagrody Przeglądu Wschodniego, w kategorii Edycja źródeł, za przygotowanie wydania tomu „Bronisław Piłsudski. Dziennik 1882-1885”. Gratulujemy!
Jolanta_Żyndul_zw.jpg

Książkę Bronisław Piłsudski. Dziennik 1882-1885 opublikowało w 2021 r. w Warszawie Wydawnictwo Instytutu Polonika. Bronisław Piłsudski (1866-1918) był starszym bratem Józefa, uczestnikiem spisku na życie cara Aleksandra III. Zesłany na Syberię, podjął się pracy etnograficznej. Był wybitnym badaczem kultury ludów Sachalinu i Hokkaido, zwłaszcza plemienia Ajnów. Dziennik z lat 1882-1885 obejmuje jego lata gimnazjalne, spędzone w Wilnie. Jest ważnym dokumentem historycznym, źródłem biograficznym i tekstem o walorach literackich. Edytorka opatrzyła go przypisami, wstępem, mapami, tablicami genealogicznymi, indeksem i bibliografią.

Wręczenie nagrody odbędzie się wiosną 2022 r.

przegląd_wschodni_logo_2022.jpg [41.90 KB]

„Przegląd Wschodni” to kwartalnik naukowy, wydawany od 1991 r. we współpracy ze Studium. Poświęcony jest historii Europy Wschodniej i Rosji jako regionu kulturowo-politycznego; ich dziejów od średniowiecza do współczesności. Najwybitniejsi przedstawiciele historii, historii kultury i sztuki, literatury, językoznawstwa, geografii, demografii, etnologii itp. podejmują w nim szeroko rozumianą problematykę wspólnego dziedzictwa regionu i różnic między poszczególnymi narodami go zamieszkującymi.

Nagroda Przeglądu Wschodniego przyznawana jest od 1994 r. przez kwartalnik naukowy “Przegląd Wschodni” za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej, w siedmiu różnych kategoriach. Wśród laureatów znajdują się osoby zajmujące się różnymi dziedzinami nauki: historii, prawa politologii lub etnologii. Nagroda posiada międzynarodowy charakter – wśród laureatów są autorzy z Białorusi, Francji, Niemiec, Litwy, Rosji, Szwecji, Ukrainy oraz USA. Wyróżnione przez Jury prace cechuje nowatorstwo podejmowanych problemów oraz ich aktualne znaczenie dla życia publicznego.

Dr hab. Jolanta Żyndul jest historyczką, specjalizuje się w historii Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX wieku. Zajmowała się przede wszystkim badaniem antysemityzmu oraz politycznych aspektów współżycia polsko-żydowskiego. Do jej najważniejszych publikacji należą: Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937 (1994); Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku (2000); Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (2011). Pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, w Muzeum POLIN, obecnie – w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. W 2021 r. opublikowała książkę Żydzi Piłsudski.

Czytaj więcej o książce „Żydzi i Piłsudski”

Żydowski Instytut Historyczny