Hymn śpiewany dnia 3 Maja 1792 roku

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zniknął smutek ponury, a radość panuie; Zbawiony Naród słodkiey używa swobody (…)
Zrzut_ekranu_2015-04-30_o_15.49.45.png

 

Hymn śpiewany dnia trzeciego maja 1792, w języku hebrajskim oraz w języku polskim. Na pamiątkę nowej rządowej ustawy na Sejmie Roku 1791. Śpiewany w Warszawie i w innych Rzeczypospolitej Miastach, od wszystkich Narodu Żydowskiego Zgromadzeń, na okazanie ich czułości powszechną radość dzielącej. Ofiarowany Od Deputowanych Zgromadzenia Żydowskiego Warszawy, równolegle w czterech szpaltach. W językach hebrajskim, polskim, niemieckim i francuskim.
Źródło — Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Żydowski Instytut Historyczny