Rocznica otwarcia Głównej Biblioteki Judaistycznej

Autor: dr Anna Rosner
22 kwietnia 1936 roku otwarto Główną Bibliotekę Judaistyczną, w budynku której mieści się dziś Żydowski Instytut Historyczny.
Grafiki na stronę(13).png

K. Wojutyński, Główna Biblioteka Judaistyczna i Wielka Synagoga na Tłomackiem, 1936–1938. Zbiory ŻIH (sygn. ŻIH-TŁO-17)

 

Budynek Głównej Biblioteki Judaistycznej wznoszono w latach 1928–1936. Ani bombardowania Warszawy, ani nawet wysadzenie sąsiadującej z nim Wielkiej Synagogi nie uszkodziły zasadniczej konstrukcji. Pożar z 1943 roku strawił co prawda wnętrze, pozostawiając po sobie niewiele poza skorupą, po wojnie gmach nadawał się jednak do remontu i oddania do użytku.

_1.jpg [230.49 KB]
Wypalony budynek Głównej Biblioteki Judaistycznej po 1945 roku
zbiory ŻIH

Stworzenie instytucji takiej jak Główna Biblioteka Judaistyczna było wielkim marzeniem rabina profesora Mojżesza Schorra. Dlatego też trzy lata po objęciu stanowiska głównego rabina synagogi na Tłomackiem, w 1924 roku, wrócił do forsowania projektu zagospodarowania działki przylegającej do Wielkiej Synagogi. Podówczas już od wielu lat trwały dyskusje dotyczące tego, co powinno tam powstać – jedni widzieli w tym miejscu budynek dla oficjalistów, inni zaś przestrzeń, do której można byłoby przenieść zasoby biblioteki przy Wielkiej Synagodze. Świątynia miała być nie tylko miejscem kultu, ale i zgłębiania pism oraz nauki, dlatego raz po raz przekazywano jej w darze lub w ramach spadku prywatne księgozbiory. W rezultacie dostępne na miejscu woluminy szybko przerosły możliwości magazynowe budynku synagogalnego. Zdaniem Schorra postawienie odrębnego budynku przeznaczonego pod bibliotekę umożliwiłoby otwarcie tam również tak potrzebnej przestrzeni dla coraz liczniejszych czytelników i badaczy.

Na projekt oraz budowę potrzebne były olbrzymie fundusze. By je pozyskać, organizowano zbiórki, a sam Schorr raz po raz w warszawskiej prasie przypominał, czemu służą i wyjaśniał czytelnikom, jak bardzo Warszawa potrzebuje takiej instytucji.

Gdy w 1936 r. ukończono prace, Komitet Budowy Gmachu Głównej Biblioteki Judaistycznej przy Wielkiej Synagodze w Warszawie wydał sprawozdanie dotyczące swoich działań. Czytamy w nim:

Ogólna przestrzeń zajętego przez gmach terenu obejmuje 703,6m2 w tem użyteczna 643,5m2, kubatura ogólna wynosi 12305m3. Długość gmachu od strony Wielkiej Synagogi wynosi 31 m, a od strony ulicy Tłomackie – 22m. […]

Budynek obejmuje dwie instytucje: 1) Bibljotekę Judaistyczną, zajmującą część centralną i skrzydło prawe z wejściem od strony Wielkiej Synagogi i 2) Instytut Nauk Judaistycznych, któremu pomieszczenia zostały przekazane na okres ustalony przez Komitet Synagogi. Instytut zajmuje lewe skrzydło z wejściem od ul. Tłomackie[1].

ŻIH-III-10023_1.jpg [163.48 KB]
Główna Biblioteka Judaistyczna, 1938
Zbiory ŻIH (sygn. ŻIH-III-10023)

 

W gmachu znajdowała się szatnia z miejscem na 500 okryć. Stamtąd czytelnik przechodzić miał na piętro, gdzie spotykał pracownika przyjmującego rewersy. W razie potrzeby człowiek ten pomagał także poruszać się po katalogu. Czekając na zamówione materiały, można było skorzystać z wentylowanej palarni lub przejść się po wystawie w sali muzealnej. Następnie należało udać się na drugie piętro, gdzie znajdowała się „sala odczytowa” oraz „sala czytelnicza” i osobna „sala naukowców”. Ta druga mogła zapewnić miejsca siedzące dla stu osób, trzecia – dla szesnastu.

Najważniejsza przestrzeń gmachu – magazyny biblioteczne – znajdowały się łącznie na sześciu piętrach. Uzyskano je poprzez obniżenie stropów i zmniejszenie wysokości magazynów tak, by bibliotekarze nie musieli używać drabin. Wszystko składowano na przesuwnych półkach wykonanych z niepalnego metalu.

Wymóg niepalności towarzyszył budowniczym od samego początku. Budynek wzniesiono z betonu, szkła i żelaza. Dodatkowo w jego trzewiach umieszczono specjalny sejf o żelbetonowych drzwiach z przeznaczeniem na rękopisy i inkunabuły.

Główna Biblioteka Judaistyczna zyskała nowoczesną i elegancką siedzibę, wyglądem nawiązującą do Wielkiej Synagogi. Winda, elektryczność, instalacja gazowa, ogrzewanie przy pomocy dwóch kotłów parowych – wszystko to powstało z myślą o bezpieczeństwie zgromadzonych w woluminów i wygodzie czytelników.

 

 

Przypisy:

[1] Sprawozdanie z budowy i opis gmachu 1928–1936, Komitet Budowy Gmachu Głównej Biblioteki Judaistycznej przy Wielkiej Synagodze (Warszawa), Warszawa 1936, str. 27–28 (pisownia zgodna z oryginałem).

dr Anna Rosner