El Archivo más importante que la vida | seminarium edukacyjne w ramach programu „Kultura Inspirująca”

Autor: Szymon Pietrzykowski
W dniach 24–28 czerwca 2024 r. Żydowski Instytut Historyczny we współpracy z Instytutem Polskim w Madrycie oraz madryckim Centro Sefarad Israel zorganizował seminarium dla hiszpańskich nauczycieli, nauczycielek, edukatorek i edukatorów „El archivo más importante que la vida” („Archiwum ważniejsze niż życie”). W trakcie kilku intensywnych dni nasi hiszpańscy goście zwiedzili wystawy, wysłuchali wykładów, uczestniczyli w warsztatach, spacerach i innych wydarzeniach.
okładka.jpg

fot. Dział Edukacji ŻIH

Pierwszy dzień stanowił okazję do zapoznania się, opowiedzenia o swoich zajęciach i zainteresowaniach, jak również powodach przybycia do Warszawy i uczestnictwa w seminarium. Wśród dwadzieściorga uczestniczek i uczestników, wybranych przez koordynatorów z Centro Sefarad Israel – Israela Doncela Martina i Anę Pellicer Vázquez, również obecnych na miejscu – znalazły się osoby z różnych miejsc w Hiszpanii (Madrytu, Saragossy, Valencii, Malagi czy Alicante), nauczyciele, nauczycielki, wykładowczynie i wykładowcy specjalizujący się w różnych tematach (religii, historii sztuki, filmu, filozofii, czy praw człowieka). Ich główną motywacją była potrzeba głębszego zapoznania się z historią Zagłady i getta warszawskiego, kulturą Żydów aszkenazyjskich, Archiwum Ringelbluma, a także chęć zobaczenia na własne oczy miejsc, o których mówią swoim uczniom i uczennicom.

fot. Dział Edukacji ŻIH (2).jpg [2.11 MB]
fot. Dział Edukacji ŻIH

Drugiego dnia przedstawiciele ŻIH i Centro Sefarad Israel opowiedzieli o historii i ofercie swoich instytucji. Kolejnym punktem był wykład dr Anny Rosner z Działu Naukowego ŻIH dotyczący Żydów w międzywojennej Polsce (1918–1939). Paweł Bysko, kierownik Działu Edukacji ŻIH, oprowadził gości po wystawie stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”, a dr Agnieszka Witkowska-Krych z Działu Edukacji ŻIH przeprowadziła warsztat „Nieoczywiste odsłony warszawskiego getta”. Dzień zakończył się spacerem po cmentarzu żydowskim na Okopowej, po którym oprowadzał Szymon Pietrzykowski z Działu Edukacji ŻIH.

Trzeci dzień zajął wyjazd do muzeum i miejsca pamięci w Treblince. Pracownik muzeum oprowadził gości po wystawie przedstawiającej historię obozów Treblinka I i Treblinka II, a także po miejscu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady.

Czwarty dzień zaczął się od odprowadzenia po wystawie stałej Muzeum Żydów Polskich POLIN pt. „Tysiąc lat historii Żydów polskich”. Następnie odbyły się dwa wykłady – dr Agnieszka Witkowska-Krych opowiedziała o postaci Janusza Korczaka i jego dziedzictwie, z kolei kierowniczka Działu Dokumentacji Dziedzictwa ŻIH, dr Agnieszka Kajczyk, przybliżyła bogatą kolekcję fotografii z archiwum Instytutu. Dzień zakończył się spacerem po Starym Mieście.

fot. Natasza Majewska, ŻIH (1).jpg [7.88 MB]
fot. Natasza Majewska, ŻIH

Piątego, finalnego dnia Krzysztof Czajka-Kalinowski, kierownik Działu Zbiorów Cyfrowych i IT ŻIH, wystąpił z wykładem, w którym opowiedział o tym, jak wykorzystać udostępnione online zasoby archiwalne w pracy edukacyjnej, na przykładzie portalu DELET. Ostatnim punktem seminarium było podsumowanie i wręczenie dyplomów.

Dziękujemy Instytutowi Polskiemu w Madrycie i Centro Sefarad Israel za znakomitą współpracę. Mamy nadzieję, że seminarium spełniło oczekiwania uczestniczek i uczestników i że wzbogaceni o nową wiedzę i doświadczenia będą się nimi dzielić ze swoimi uczniami, uczennicami, studentkami i studentami. Kolejna edycja seminarium odbędzie się w Madrycie na początku listopada 2024 r.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Inspirująca” na lata 2024–2025.  

Szymon Pietrzykowski