Dr hab. Katarzyna Person Zastępczynią Dyrektora MGW, prof. Andrzej Żbikowski kierownikiem Działu Naukowego ŻIH

budynek_blask_2_zw.jpg

Muzeum Getta Warszawskiego i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma informują, że dr hab. Katarzyna Person od dnia 1 lutego 2024 r. obejmie stanowisko Zastępczyni Dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego ds. Naukowych i Wystawienniczych. Jednocześnie dr hab. Katarzyna Person będzie kontynuować w ŻIH projekt wydawniczy angielskojęzycznej edycji Archiwum Ringelbluma. Muzeum Getta Warszawskiego współpracuje od 2018 r. z Żydowskim Instytutem Historycznym, realizując cele upowszechniania wiedzy o historii Żydów polskich. Nowym kierownikiem Działu Naukowego ŻIH został prof. Andrzej Żbikowski.