Dr Agnieszka Żółkiewska laureatką III Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Dr Agnieszka Żółkiewska została laureatką Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za książkę „Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacja ze strony CKŻP”.
zolkiewska.jpg

 

We wtorek 23 października rozdano w Collegium Novum UJ pierwsze Nagrody im. Józefa Gierowskiego i Chonego Shmeruka. 

Laureatami zostali:

  • I nagroda: dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Instytut Historii PAN, Neriton, Warszawa 2016;

Zrzut_ekranu_2018-10-23_o_13.00.25.png

 

  • II nagroda: dr Grzegorz Krzywiec, Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905–1914), Instytut Historii PAN, Warszawa 2017;
  • III nagroda: dr Agnieszka Żółkiewska, Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacja ze strony CKŻP, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2017.

Ponadto nominowane do nagrody były książki: dr Ewy Węgrzyn i Magdaleny Kozłowskiej. 

Nagroda im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka to wyróżnienie za najlepszą naukową publikację książkową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce. Została ustanowiona z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Marcela i Marii Roth.

Patronami Nagrody są dwaj wybitni uczeni, którzy wnieśli wielki wkład w poprawę relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także przyczynili się do rozwoju studiów żydowskich i badań nad dziejami polskich Żydów: Profesor Józef A. Gierowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Profesor Chone Shmeruk z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Nawiązana przez nich w 1984 r. współpraca stanowiła impuls do podjęcia interdyscyplinarnych badań w zakresie judaistyki i zaowocowała ich ogromnym rozwojem.

Dr Agnieszka Żółkiewska została nagrodzona za książkę „Zerwana przeszłość. Powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacja ze strony CKŻP”, w której przez pryzmat archiwaliów, materiałów prasowych oraz wspomnień opisała, jak kształtowały się losy wyniszczonej i zdziesiątkowanej przez wojnę żydowskiej inteligencji twórczej skupionej przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce w latach 1944–1950.

Serdecznie gratulujemy!

Publikacja ukazała się nakładem Żydowskiego Instytutu Historycznego w 2017 r. i jest dostępna w naszej Księgarni na Tłomackiem – na miejscu i online.

big__MGL5843_1_.jpg

 

 

Dr Agnieszka Żółkiewska – doktor nauk humanistycznych, pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, historyczka literatury, tłumaczka z języka jidysz. Laureatka stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (2001/2002) na badania w YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku oraz stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (2007). Uczestniczyła jako tłumaczka i redaktorka w projekcie pełnej edycji dokumentów Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Opublikowała m.in. Słowa pośród nocy. Poetyckie dokumenty Holokaustu (2012), Sejfer Nifles Hoze. Księga cudów Widzącego (2015, współautor Jan Doktór), Icchok Lejbusz Perec, Dusza. Legendy, bajki i opowiadania (2015, współautor Monika Szabłowska-Zaremba), Archiwum Ringelbluma. Utwory literackie z getta warszawskiego (2017; współautor Marek Tuszewicki).

 

Żydowski Instytut Historyczny