Artur Eisenbach: historyk Zagłady i dyrektor ŻIH

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Zapraszamy na seminarium naukowe w dniu 23 stycznia o godz. 11.
Eisenbach.jpeg

Seminarium poprowadzi Estera Flieger z Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Artur Eisenbach był wieloletnim pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Naukowego, jego dyrektorem w latach 1966 — 1968, badaczem historii Żydów polskich w XIX wieku oraz historii Zagłady.

Estera Flieger: "W wystąpieniu będzie mnie szczególnie interesować Artur Eisenbach jako historyk Zagłady (a więc sposób w jaki interpretował Zagładę, jak ją opisał jako zjawisko historyczne w Hitlerowskiej polityce Zagłady Żydów z 1961 roku), ale również jego praca jako dyrektora ŻIH, zwłaszcza w okresie okołomarcowym. Jednak główne akcenty położę na miejsce Eisenbacha w historiografii Zagłady”.

Estera Flieger — absolwentka historii na Uniwersytecie Łódzkim, aktualnie na IV roku humanistycznych studiów doktoranckich, również na Uniwersytecie Łódzkim, seminarzystka Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozfii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pod kierunkiem prof. dr hab. Rafała Stobieckiego przygotowuje pracę doktorską o akademickiej historiografii Zagłady w Polsce w latach 1944–1989. Jej naukowe zainteresowania to metodologia historii i historia historiografii.Seminarium odbędzie się 23 stycznia o godz. 11 w sali w Błękitnym Wieżowcu.

Zapraszamy!


Żydowski Instytut Historyczny