Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956)
Grafika_Strona_PL.jpg

Pomniki oporu to największa i jak dotąd najbardziej zróżnicowana prezentacja sztuki o powstaniu w getcie warszawskim rozpięta między wojną a początkami odwilży (1943–1956). Wybrane przez kuratorów rzeźby, pomniki, plakaty, grafiki i zdjęcia przybliżają nie tylko wielowymiarowość tematu oraz jego ogromne znaczenie towarzyszące całym pokoleniom, ale także trudności i emocje bliskie ich twórcom.

Na wystawie prezentowany jest obszerny wybór prac plastycznych, również tych do tej pory nieznanych, między innymi wielkoformatowe socrealistyczne obrazy olejne, projekty plakatów rocznicowych z lat 1945-1948, a także rysunki, fotografie, rzeźby i dzieła metaloplastyczne z epoki. Zgromadzone na ekspozycji prace pochodzą w przeważającej mierze z unikatowych zbiorów ŻIH‑u. Ich wybór poprzedziła szczegółowa kwerenda przeprowadzona przez kuratorów. Wśród artystów, których prace będzie można zobaczyć warto wymienić m.in Tadeusza Kulisiewicza, Natana Rapoporta, Alinę Szapocznikow, Henryka Hechtkopfa, Tadeusza Gronowskiego, Ignacego Witza czy Bronisława Linke. 

Warto zwrócić uwagę na to, że nie było niemal nikogo, kto przeżył zryw i mógł zobrazować swoje doświadczenia. Tym bardziej cenne są otwierające wystawę rysunki Haliny Ołomuckiej datowane na 1943 r. Niezwykle porusza ich nastrój oraz sposób w jaki przedstawia walczących, daleki od zwyczajowego podkreślania ich heroizmu i odwagi. 

Wybór dokonany przez kuratorów pozwala odkryć temat z wielu perspektyw: oglądamy prace artystów tworzących w Polsce, a także tych, którzy czas Zagłady spędzili poza jej granicami. Ważnym wątkiem wystawy są plakaty. W czasie tużpowojennych obchodów rocznicowych powstania Centralny Komitet Żydów w Polsce oraz Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych zorganizowały dwa konkursy na plakaty okolicznościowe. W zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego do dziś zachowała się część nadesłanych prac. Wśród nich plakaty m.in. Eryka Lipińskiego i Andrzeja Wajdy. Na wystawie znalazł się także szeroki wybór charakterystycznych prac socrealistycznych.

Wystawie towarzyszyć będzie program wydarzeń (spotkań, oprowadzań i pokazów filmowych) oraz bogato ilustrowany katalog, ujmujący w poszerzonym zakresie wyniki przeprowadzonych przez kuratorów kwerend. 

 

Program wydarzeń towarzyszących

Link do zakupu biletów

 

Dyrektor ŻIH: Monika Krawczyk

Kuratorzy wystawy: Marta Kapełuś, Michał Krasicki, Piotr Słodkowski

Koordynacja realizacji wystawy: Marta Kapełuś, Michał Krasicki

Projekt aranżacji: Aneta Faner, Piotr Duma

Projekt graficzny: bisoñ studio

Tłumaczenie na język angielski: Zofia Sochańska

Redakcja językowa i korekta: Jolanta Rudzińska (pol.), Natalia Kłopotek (ang.)

Opieka konserwatorska: Violetta Bachur

 

Podziękowania:

Zuzanna Benesz-Goldfinger, Jakub Bendkowski, Franciszek Bojańczyk, Anna Ekielska, Aleksandra Galant, Maria Ferenc, Ewa Koźmińska-Frejlak, Anna Jaroszuk, Anna Opolska, Agnieszka Kajczyk, Tomasz Lec, Dariusz Lipowski, Natasza Majewska, Katarzyna Person, Renata Piątkowska, Agnieszka Reszka, Piotr Rypson, Noam Silberberg, Zbigniew Sochoń, Monika Taras, Magdalena Wójcik, Agnieszka Żółkiewska.

Podziękowania za udostępnienie dzieł sztuki i fotografii lub ich wizerunków cyfrowych:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Warszawy, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Ghetto Fighters’ House, Magnes Collection of Jewish Art and Life at the University of California in Berkeley, Moreshet Mordechai Anielevich Memorial Holocaust Study and Research Center.

 

Organizator:organizator PL.png [38.29 KB]

Patroni medialni:

Zrzut ekranu 2023-04-03 094413.png [25.21 KB]

Podziękowania:

44f40ed9-e4df-44c1-925c-6432970558e3.png [565.91 KB]

 

Program wydarzeń towarzyszących jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przed budżet krajowy #EEAGrants #Funduszenorweskie #EOG #EEANorwayGrants

 

ZDK 2022 B PL.png [45.41 KB]

 

Dzień: 21.04.2023
Godzina: 09:00
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny