Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956)
1400x900.jpg

Wystawa poświęcona będzie recepcji żydowskiego powstania w sztuce okresu tużpowojennego. To pierwsza w historii przeglądowa i kontekstowa ekspozycja umożliwiająca głęboki wgląd w ówczesne sposoby obrazowania oraz upamiętniania zbrojnego oporu w getcie.

Na wystawie zaprezentowany zostanie obszerny wybór prac plastycznych, często zupełnie nieznanych szerokiemu gronu odbiorców, między innymi wielkoformatowe socrealistyczne obrazy olejne, projekty plakatów rocznicowych z lat 1945-1948, ilustracje publikowane w prasie i książkach, a także rysunki, fotografie, rzeźby i dzieła metaloplastyczne z epoki. Zgromadzone na ekspozycji prace pochodzić będą w przeważającej mierze z unikatowych zbiorów ŻIH-u.

Wystawie towarzyszyć będzie program wydarzeń (spotkań, oprowadzań i pokazów filmowych) oraz bogato ilustrowany katalog, ujmujący w poszerzonym zakresie wyniki przeprowadzonych przez kuratorów kwerend.

Kuratorami wystawy są: Marta Kapełuś i Michał Krasicki (ŻIH) oraz dr Piotr Słodkowski (ASP w Warszawie).

 

Dzień: 21.04.2023
Godzina: 08:06
Miejsce: Żydowski Instytut Historyczny