Żydzi londyńscy w drugiej połowie XIX wieku

Żydzi londyńscy w drugiej połowie XIX wieku to książka z pogranicza historii, studiów żydowskich i badań migracyjnych, sięgająca znacznie głębiej, niż tylko do XIX stulecia. Choć koncentruje się na historii migracji Żydów aszkenazyjskich do Londynu, której apogeum przypadło na lata 1881–1883, przedstawia także ogólnie historię osadnictwa żydowskiego na Wyspach Brytyjskich od 1066 roku do I wojny światowej.

Autorka podjęła się opisania skomplikowanego zagadnienia rozwarstwienia wewnętrznego żydowskiej diaspory w Wielkiej Brytanii, pokazując jej strukturę społeczną, zawodową i kwestie związane z walką z ubóstwem. Spróbowała zaprezentować wzajemne wpływy, jakie wywierały na siebie społeczeństwo brytyjskie i ćwierćmilionowa, obca etnicznie, kulturowo i religijnie grupa, która w ciągu stosunkowo krótkiego czasu zdominowała wschodnie rubieże Londynu (East End). Przedstawiła także wpływ migracji żydowskich na kształtowanie się brytyjskiego multikulturalizmu, prawodawstwa, ale i na nasilający się w okresie międzywojennym antysemityzm. 

 

Dr Anna Małgorzata Rosner, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Parkes Institute (University of Southampton). Zajmuje się historią i kulturą Żydów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem żydowskiej diaspory w Wielkiej Brytanii w XIX i XX wieku. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

 

okladka.jpg
Autor: Anna M. Rosner
Typ okładki: miękka
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-61850-75-5