Żydowskie dziecko z Warszawy

Wszyscy znają dziś fotografię żydowskiego dziecka z warszawskiego getta: z biegiem czasu jej bohater został „ikoną” Shoah. Reprodukowana na pierwszych stronach czasopism i okładkach książek, fotografia ta stała się źródłem inspiracji dla artystów, podlegała też przekadrowaniom, które uczyniły z niej obraz współczucia pozbawiony jakiegokolwiek odniesienia do oprawców. Frédéric Rousseau dekonstruuje i interpretuje tę historyczną opowieść od roku 1943 do dzisiaj i zastanawia się nad naszym stosunkiem do tego obrazu, który jest już częścią zbiorowej pamięci i na który patrzymy, nie widząc go. 

ok_adka.jpeg
Autor: Frédéric Rousseau
Typ okładki: miękka
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny / Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Isbn: 978-83-61850-05-2, 978-83-7453-079-8