Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie 1918 —1939 

„Książka ma być pierwszym tomem zamierzonego przez autora wielkiego dzieła; wszechstronnej historii Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie w okresie II Rzeczpospolitej. Autor zebrał ogromny materiał. Udostępnił [...] wiele dokumentów — uchwał, rezolucji, przebiegu dyskusji. Jest to materiał dotychczas mało znany i z tego mało wykorzystywany przez innych historyków. Archiwa Gminy uległy zniszczeniu podczas wojny. Stąd podstawowym źródłem stała się ówczesna prasa.

Autor wykorzystał też pozostałości archiwów władz państwowych. Imponująca jest [...] lista lektur [...]. Praca ta stanowi istotny wkład do badań nad historią Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich.”

Prof. dr hab. Szymon Rudnicki, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

Książka została wydana w serii Prace Zakładu Varsavianistycznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma (subseria: Na bezdrożach modernizacji)

00000016.jpg
Autor: Rafał Żebrowski
Typ okładki: miękka
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-61850-80-9