Żyd — wróg odwieczny?

Książka Aliny Całej daleko wykracza poza dotychczasowe prace o polskim antysemityzmie. Autorka postawiła sobie za zadanie nie tylko – jak zwykle to bywa – bardziej lub mniej szczegółowy opis wszelkich działań, wypowiedzi i opinii niechętnych lub wrogich Żydom, ale też wyjaśnienie początków (może nawet należałoby napisać: prapoczątków) niechęci do społeczności żydowskiej.

Mottem całej pracy i jej trzonem mogłoby być sformułowanie: „Ideologia antysemityzmu jest zamkniętym konstruktem, w małym stopniu reaguje na zmieniającą się rzeczywistość, a bardziej jest skłonna do zapożyczeń od samej siebie”. Autorce udało się tę tezę bardzo dobrze udokumentować.

Prof. Anna Landau-Czajka

zyd_wrod_odwieczny.png
Autor: Alina Cała
Typ okładki: twarda
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny/Wydawnictwo Nisza
Isbn: 978-83-61850-68-7, 978-83-62795-08-6