Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. Zarys problematyki

 

Dwutomowa publikacja poświęcona zwojom Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego to wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno badawcze, jak i wydawnicze. Aby opisać tradycję dekorowania Księgi Estery, autorka przestudiowała około trzysta rękopisów z kolekcji prywatnych i publicznych na całym świecie, m.in. z Nowego Jorku, Londynu, Tel Awiwu czy Zurychu. Na tym tle umieściła następnie zbiory zwojów z archiwum ŻIH, przygotowując w ten sposób pionierskie – tak w Polsce, jak za granicą – zestawienie tego typu źródeł. Bogato ilustrowana praca po raz pierwszy udostępnia szerszej publiczności ten cenny i różnorodny materiał.

Studium, noszące skromny podtytuł Zarys problematyki, jest pracą bez precedensu w zakresie badań nad zwojami Estery, ustalaniu ich datacji i proweniencji. Jasny wywód, bogaty materiał ilustracyjny czynią książkę przystępną dla każdego czytelnika zainteresowanego sztuką żydowską, ale i szerzej – sztuką Europy XVII i XVIII wieku jako sceną przenikania się wpływów artystycznych i kulturowych reprezentowanych przez jej mieszkańców. Jest to fascynująca podróż po wielokulturowej Europie.

(dr hab. Maciej Tomal, prof. UJ)


Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach realizacji grantu badawczego nr 2014/12/S/HS2/00361.

 
Okladka_front_www.png
Autor: Dagmara Budzioch
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-65254-89-4 / 978-83-65254-92-4