„Wyrażać niewyrażalne”

„Praca Karoliny Ruty sytuuje się w obszarze stylistyki językoznawczej. Jej przedmiotem jest opis, analiza i interpretacja wybranych nacechowanych (relewantnych) stylistycznie elementów struktury językowej i tekstowej tetralogii Romana Brandstaettera „Jezus z Nazarethu”. Złożoność i swoistość przedmiotu tej analizy narzuciła badaczce konieczność pogodzenia różnych metod, ukształtowanych na gruncie różnych paradygmatów badawczych lingwistyki. Przyjęte przez autorkę założenia teoretyczno-metodologiczne i zastosowane instrumentarium badawcze należy uznać za oryginalne, przemyślane, a przede wszystkim właściwe i adekwatne zarówno do zamierzonego celu rozprawy, jak i do zgromadzonego materiału językowego. [...] każdy czytelnik rozprawy znajdzie wśród jej wyników takie, które go szczególnie zainteresują i którym byłby skłonny przypisać szczególne znaczenie. [...]
Sądzę, iż praca Karoliny Ruty znajdzie szeroki krąg zainteresowanych odbiorców: językoznawców, literaturoznawców, teologów, biblistów, religioznawców, a wreszcie coraz liczniejszych miłośników twórczości Romana Brandstaettera”. 

Prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak 

Karolina Ruta — a literary scholar, assistant professor in the Grammar Department of Contemporary Polish Language and Onomastics at the Institute of Polish Philology at Adam Mickiewicz University. The focus of her research are linguistic stylistics, textual criticism, Roman Brandstaetter’s idiolect, and Polish sign language and methodology of teaching sign language as a foreign language. She is also a spokesperson for the Roman Brandstaetter Association. She is the winner of the fifth edition of the Majer Balaban Competition for the best doctorate and master degrees on the Jewish subject matter, organized by the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute and the winner of the Artur Rojszczak Award given by Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

ok_adka.jpg
Autor: Karolina Ruta
Typ okładki: miękka
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-61850-65-6