Wolny Ptak/Der Frajer Fojgl. Humor z prasy żydowskiej w Polsce niepodległej

Jest to pierwszy i największy jak dotąd dwujęzyczny album zbierający rozproszone w bibliotekach na całym świecie satyryczne rysunki i teksty z prasy żydowskiej wydawanej w Polsce w latach 1919–1939. Niegdyś stanowiły one rozrywkę dla miłośników żydowskiego humoru i satyry, dziś stały się źródłem historycznym, które może nam powiedzieć o przeszłości znacznie więcej niż tradycyjne przekazy.

Przedwojenny świat żydowski w Polsce tętnił życiem, z którego na gorąco rodziły się dowcip, satyra i karykatura. Zawodowych kawalarzy żydowskich uważano wtedy za osobną, wyjątkową rasę artystów. Pozostawili po sobie ogromny dorobek humorystyczno-satyryczny, o nich samych jednak wiemy niewiele albo prawie nic. Pamięci tych wszystkich wybitnych twórców – rysowników i literatów – dziś nieznanych i zapomnianych, dedykujemy ten ponad czterystustronicowy tom, który prezentuje część ocalałej po nich spuścizny.

Planowany termin wydania: 15 grudnia 2019 r.

 

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz The Taube Center for the Renewal of Jewish Life in Poland.

114.jpg
Autor: Agnieszka Żółkiewska
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-954194-8-5