The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto, vol. 3

Dokumenty zebrane w tym tomie dotyczą działalności grupy Oneg Szabat – tajnej organizacji getta warszawskiego. Dokumentacja jest podzielona na kilka grup. W pierwszej znalazły się materiały o charakterze personalnym, m.in. lista adresowa współpracowników Oneg Szabat. Do drugiej grupy włączono spisy archiwalne dokumentów zdeponowanych w zbiorach ARG. Pokazują one metody i efekty pracy zespołu, a jednocześnie informują o osobach biorących udział w działalności Oneg Szabat. Dokumenty z trzeciej grupy dotyczą programu naukowego zespołu. Są to konspekty, plany i ankiety służące do zbierania dokumentacji historycznej przeznaczonej do monografii naukowej o losach ludności żydowskiej podczas wojny. Dwie ostatnie grupy odnoszą się do działalności informacyjnej Oneg Szabat. Obejmują „Biuletyny Oneg Szabat” i „Wiadomości ARG”, czyli serwisy informacyjne zbierające dane o losie różnych skupisk żydowskich na ziemiach polskich, a także najważniejsze materiały dokumentujące przebieg Zagłady: raporty o ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem, raporty „Drugi etap”, „Gehenna Żydów polskich” i wreszcie raport o akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim w 1942 r.

Zobacz książkę w Księgarni na Tłomackiem

----------------------

The documents collected in this volume constitute a record of various issues connected with the activity of the Oyneg Shabes group — an underground organisation of the Warsaw ghetto, which served as a scientific/research institute and was the only institution of this type on the Polish territory under the German occupation. One might say that almost every manuscript from Ringelblum’s Archive records something about Oyneg Shabes, but the materials collected here are particularly important for they show the organisation from various angles, familiarising one with its co-workers, its aims, the results of its activity and its significance for Holocaust history.

View the book in our online bookstore
ARG_OKLADKA_WIZ_tom_3_F.jpg
Autor: Opracowanie: Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein
Typ okładki: Twarda
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
ISBN: 978-83-66485-02-0, 978-83-65254-59-7