The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto, vol. 8. Diaries from the Warsaw Ghetto

Publikacja jest angielską wersją tomu 23, czyli Dzienników z getta warszawskiego. Składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera dziennik pisarza i nauczyciela Abrahama Lewina, druga – dwadzieścia jeden dokumentów – zapiski różnych autorów, w tym Jechiela Górnego i Eliasza Gutkowskiego, najbliższych współpracowników Emanuela Ringelbluma i Oneg Szabat. Dziennik Lewina stanowi wyjątkowe świadectwo życia w getcie warszawskim i jest jednocześnie kroniką zagłady Żydów w gettach innych miast i miasteczek. Natomiast relacje zgromadzone w drugiej części pokazują różne sposoby opisywania Zagłady. Czasem są bardzo faktograficzne, kiedy skrupulatnie notowane są liczby zamordowanych, daty i okoliczności śmierci, a czasem bardzo emocjonalne, gdy na pierwszy plan wysuwają się osobiste doświadczenia straty, cierpienia, wszechobecnego głodu i braku nadziei. W tomie znajdują się także relacje Dawida Grabera i Nachuma Grzywacza dotyczące ukrycia materiałów z Archiwum Ringelbluma.

 

Publikacja dofinasowana przez Claims Conference i Taube Philanthropies.

claims_logo.png [107.22 KB] Taube .png [128.71 KB] 

ARG OKLADKA WIZ tom 8.png
Redakcja: Eleonora Bergman, Katarzyna Person, Michał Trębacz, Zofia Trębacz
Tłumaczenie z jęz. polskiego: Krzysztof Heymer
Tłumaczenie z jęz. jidysz: Jennifer Bell, Christopher Hutton, Dianne Levitin