Tango łez śpiewajcie muzy

Wiersze zebrane w tej książce zostały napisane w różnych okolicznościach, z których żadna nie była bezpieczna. Tworzone w gettach, obozach, w kryjówkach, w leśnych bunkrach, powstały z głębokiej potrzeby wypowiedzenia, przekazania doświadczeń i uczuć. Wszystkie są niezwykłe. Prezentowane tu teksty od zakończenia wojny leżały w zbiorach archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego i nigdy dotąd nie były publikowane. 

 

ok_adka.jpg
Autor: Wstęp, wybór i opracowanie Bożena Keff
Typ okładki: twarda
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-61850-41-0