Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939

„[Opracowanie Jerzego Ogonowskiego] będzie miało fundamentalne znaczenie dla postępu studiów nad historią prawa polskiego w latach międzywojennych, a także dla wszystkich historyków zajmujących się dziejami mniejszości narodowych [...], zwłaszcza Żydów. Jest to wielki krok naprzód w studiach nad dziejami Żydów polskich w dwudziestym wieku”.

(z recenzji prof. Jerzego Tomaszewskiego)

„Podjęcie badań i przygotowanie syntetycznej monografii przez dra Jerzego Ogonowskiego wypełnia lukę istniejącą w literaturze historyczno-prawnej. Przygotowana monografia pozwala poznać, a także zrozumieć meandry polityki władz polskich wobec mniejszości żydowskiej, którą odzwierciedlają normy prawne i ich stosowanie przez sądy i organy administracji państwowej”.

(z recenzji prof. Michała Pietrzaka)

 

Zrzut_ekranu_2013-11-12_o_3.35.51_PM.jpg
Autor: Jerzy Ogonowski
Typ okładki: miękka
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-61850-49-6