Syberiada Żydów polskich. Losy uchodźców z Zagłady

Wywózki w głąb zimnej Rosji sowieckiej to dla Polaków represja wpisująca się w długą historię syberyjskiego cierpienia doznawanego od wschodniego sąsiada. Polakom żydowskiego pochodzenia ta sama represja w czasie II wojny światowej zwielokrotniała szansę przetrwania. Około 80 procent wszystkich ocalałych polskich Żydów przeżyło Zagładę na nieokupowanych terenach Związku Radzieckiego. Żydowscy uchodźcy uciekający przed Hitlerem na wschód zostali w większości wciągnięci w tryby „syberyjskiej polityki” Stalina. Rola ZSRR była zatem w tej historii bardzo dwuznaczna. Najczęściej mówi się o „paradoksie historii”, który sprawił, że dzięki deportacjom większość uchodźców ocalała z piekła Holokaustu.

Lidia Zessin-Jurek, Katharina Friedla

 

Ten ważny i poruszający zbiór esejów dotyczy losu polskich Żydów, którzy przetrwali II wojnę światową dzięki ucieczce lub deportacji w głąb Związku Radzieckiego. Literatura mierząca się zarówno z Holokaustem, jak i z losami Polaków w ZSRR jest obszerna, natomiast syberiada Żydów polskich niemal zniknęła z pamięci publicznej, szczególnie w Polsce.

– prof. Antony Polonsky (fragment Przedmowy)

 

Dr Lidia Zessin-Jurek, ur. w Pabianicach, uzyskała doktorat w European University Institute we Florencji (2010), pracuje w Czeskiej Akademii Nauk w Pradze

Dr Katharina Friedla, ur. w Hamburgu, uzyskała doktorat na Uniwersytecie Bazylejskim (2013), obecnie pracuje w Memorial de la Shoah w Paryżu

Syberiada_okladka_new_cut.jpg
Autor: redakcja: Lidia Zessin-Jurek i Katharina Friedla
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 695
ISBN: 978-83-66485-16-7