Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918

Śpieszcie więc, bracia, na obronę ojczyzny […]. Zaciągajcie się pod jej święte sztandary, pokażcie całemu światu, że chociaż długim nękani nieszczęściem, jeszcze żywicie w sobie godne szlachetnych ludzi uczucia […]. Jeśli zwycięski orzeł biały roztoczy swe opiekuńcze skrzydła nad Polską […], wtenczas szlachetny naród polski, ceniąc wasze poświęcenie się, z braterskim uściskiem Was powita i zrobi uczestnikami wszelkich praw i swobód.

Fragment odezwy Józefa Berkowicza
z 21 grudnia 1830 r.

 

Publikacja opowiada o zaangażowaniu Żydów w walkę o niepodległość Polski, a także o ich zróżnicowanym stosunku do zrywów patriotycznych. Śledzi losy osób biorących udział w powstaniach narodowych i działaniach niepodległościowych, m.in. Berka Joselewicza i jego syna Józefa, Ozeasza Lublinera czy rabinów Dow Bera Meiselsa, Markusa Jastrowa i Izaaka Kramsztyka. Ich biografie zostają osadzone w kontekście stosunków z polską większością oraz starań społeczności żydowskiej o uzyskanie równouprawnienia.

Tekstom historycznym towarzyszy obszerny materiał ilustracyjny: ryciny, rysunki, obrazy i fotografie dokumentujące powstania, wspólne manifestacje niepodległościowe czy zesłanie, a także ukazujące z bliska ich bohaterów. Pośród zebranych prac szczególne miejsce zajmują obrazy Aleksandra Lessera, w tym ikoniczne dzieło Pogrzeb pięciu poległych.

 

Książkę można kupić w Księgarni na Tłomackiem, także w formie ebooka.

24.10.2022_Żydzi i powstania_okladka.jpg
Autorzy: Jakub Bendkowski, Paweł Fijałkowski, Marek Gałęzowski