Polityka. Między współpracą a odrzuceniem – Żydzi i Polacy w XIX i XX wieku. Stosunki polsko-żydowskie, t. 4

Wymiar polityczny relacji polsko-żydowskich w XIX i XX wieku to temat piątego tomu serii Stosunki Polsko-Żydowskie. Zebrane w nim artykuły poruszają zagadnienia trudne – jak konflikty narodowościowe, dyskryminacja czy przemoc antyżydowska – jednak nie zabrakło tu także tekstów prezentujących współpracę między społecznościami. Niektóre dotyczą kwestii szczegółowych, inne zaś ukazują stosunki polsko-żydowskie w szerszej perspektywie. Publikacja, zgodnie z założeniem serii, ma charakter interdyscyplinarny.

Jak zaznacza we Wstępie dr Zofia Trębacz, tom zdominowały problemy, z jakimi społeczności polska i żydowska mierzyły się w dwudziestoleciu międzywojennym. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się tematy związane z przemocą antyżydowską oraz dyskryminacją na uniwersytetach.

 

Monografia zbiorowa prezentuje ciekawe, nieoczywiste, czasami też oryginalne ujęcia. Dobrze oddaje tematy dominujące w tym obszarze badań stosunków polsko-żydowskich, a częściowo także „mody” tematyczne. Autorzy i autorki – odnosząc się do najnowszej literatury przedmiotu, jak również krytycznie z nią dyskutując – analizują konflikty, różnego rodzaju formy przemocy i dyskryminacji wobec ludności żydowskiej, a także reakcje Żydów na tego typu akty. Nie tracą przy tym z oczu tego, co stanowiło o współdziałaniu i koegzystencji obu społeczności.

– fragment recenzji dr. hab. Grzegorza Krzywca

 

Zobacz książkę w Księgarni na Tłomackiem

Zobacz e-book w Księgarni na Tłomackiem

polityka_stosunki_polsko_zydowskie_11.2021.png