Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie

Książka koncentruje się na losach Żydów w Polsce, począwszy od zakończenia wojny aż po czasy współczesne. Ukazuje ich warunki życia, atmosferę, w jakiej funkcjonowali, naciski, jakim częstokroć byli poddawani. Usiłuje znaleźć odpowiedź na pytanie – dlaczego w kluczowych momentach historii Polski – od okresu tużpowojennego przez początek lat 50. i kryzys 1956 roku aż po rok 1968 – wielu z nich wyjechało, niektórzy zaś pozostali? Czytelnik znajdzie tu ogólny obraz tego, jak w kolejnych punktach zwrotnych historii kraju wyrażał się stosunek Polaków do mniejszości żydowskiej i w jaki sposób oddziaływał na życie codzienne Żydów w Polsce.

Na podstawie Wstępu

 

Ocalali Audrey Kichelewski to pierwsza monografia ukazująca się w języku polskim i prezentująca tak szeroko powojenne losy ocalałej z Zagłady społeczności żydowskiej w Polsce. Książka bazuje na obszernym materiale archiwalnym zgromadzonym podczas kwerend w kraju i za granicą (m.in. w Izraelu i we Francji). Autorka podjęła próbę całościowego ujęcia oraz odtworzenia historii i doświadczenia Żydów polskich w drugiej połowie XX wieku.

 

Audrey Kichelewski – adiunkt w d’Histoire Contemporaine na uniwersytecie w Strasburgu. Współpracuje z Comité de Pilotage du Groupement de Recherche n03607 „Connaissance de l'Europe médiane” (CNRS) i Institut Universitaire de France (2019–2024). Ukończyła historię w École Normale Supérieure w Paryżu, jest współredaktorką czasopisma naukowego „Revue d’histoire de la Shoah”. Współredagowała publikacje – Les Polonais et la Shoah. Une nouvelle école historique (2019) oraz Histoire des Juifs. Un voyage en 80 dates, de l’Antiquité à nos jours (2020). Zainteresowania Autorki obejmują współczesną historię Żydów polskich, obecność polskich Żydów we Francji oraz pamięć o Holokauście w Polsce i we Francji.

 

Zobacz książkę w Księgarni na Tłomackiem

 

Publikacja powstała przy wsparciu finansowym:

logo FMS.jpg [134.45 KB]
Signature_Universite_Strasbourg_Unistra2_Blanc.png [14.44 KB]
LOGO_Investirlavenir_CMJN.jpg [244.26 KB]
okladka_ocalali_1a.jpg
Tłumaczenie: Katarzyna Marczewska, Natalia Krasicka
Wydawnictwo: ŻIH
ISBN: 978-83-66485-45-7