Obraz społeczności ocalałych w Centralnej Kartotece Wydziału Ewidencji i Statystyki CKŻP

 

Wydział Ewidencji i Statystyki, istniejący przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich od 1944 do 1950 roku, zajmował się zbieraniem informacji dotyczących Żydów na ziemiach polskich po wojnie, prowadzeniem poszukiwań osób zaginionych oraz korespondencją między szukającymi członków swych rodzin a odnalezionymi ocalałymi. W zachowanych archiwach WEiS znajduje się trzysta tysięcy kart rejestracyjnych, które miały posłużyć zbudowaniu Centralnej Kartoteki – zbioru danych o tych, którzy przeżyli Zagładę. Niniejsza książka prezentuje przeprowadzone na tym zasobie demograficzne i statystyczne obliczenia, których celem jest próba przybliżenia struktury powojennej społeczności polskich Żydów oraz strat, które przyniosła jej druga wojna światowa.

Książka ukazała się w serii „Z dziejów Centralnego Komitetu Żydów w Polsce”.

Dr Anna M. Rosner – absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Parkes Institute na University of Southampton. Zajmuje się historią i kulturą Żydów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem diaspory brytyjskiej w XIX i XX wieku, oraz Żydów polskich. Autorka książki „Żydzi londyńscy w drugiej połowie XIX wieku (Warszawa 2015)”. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

 

Rosner_okladka.jpg
Autor: Anna M. Rosner
Typ okładki: miękka ze skrzydełkami
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-65254-77-1