Obcy jako zagrożenie

„Autorka podjęła trudne zadanie połączenia badania o charakterze historycznym […] ze studium socjologicznym […], rozpatrując trwanie oraz ewolucję stereotypów [antyżydowskich] w latach międzywojennych na tle historycznym, wpływ na ich utrwalenie względnie przemiany podczas lat okupacji oraz Zagłady, a wreszcie powrót stereotypów w nowych warunkach historycznych i ich przeobrażenia po wojnie”.

(z recenzji prof. Jerzego Tomaszewskiego)

 

„Wywody Joanny Michlic są wyważone, autorka stara się unikać drastycznych kwalifikatorów, świetnie panuje nad tematem, wnosi nie tylko garść nowych ustaleń faktograficznych, ale przede wszystkim proponuje zwartą, logicznie uzasadnioną interpretację polskiego antysemityzmu, jako zjawiska kulturowego w najszerszym znaczeniu tego terminu”.

(z recenzji prof. Andrzeja Paczkowskiego) 

Recenzję możecie Państwo przeczytać również na stronie Forum Żydów Polskich.

Finansowane ze środków Taube Philanthropies oraz Fundacji Centrum Taubego oraz przez Hadassah Brandeis Institute, Brandeis University

ok_adka.jpg
Autor: Joanna Beata Michlic
Typ okładki: miękka ze skrzydełkami
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-61850-63-2