„Niepokoje”

Książka „Niepokoje". Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady jest odpowiedzią na zaproszenie skierowane do cenionych badaczy dzieła Tadeusza Różewicza. Swoistym mottem dla rozpraw zgromadzonych w tomie mogłaby być wygłoszona w 2000 roku uwaga Marii Janion: „Różewicz zrodził się jako poeta Holocaustu – zjawiska wyjątkowego, i takim pozostał”. Autorzy postanowili zmierzyć się z tą diagnozą, niekiedy z nią polemizując, a rezultat tych dociekań jest świadectwem żywotności tego „nie kończącego się zadania”, jakim pozostaje interpretacja każdego arcydzieła.

Ale zależało nam również, aby refleksja nad pisarstwem Różewicza w kontekście Holokaustu, stała się w istotnym stopniu także autorefleksją, próbą odpowiedzi na nierozstrzygalne pytanie: jak pisać dziś o pisaniu o Zagładzie? Analizie tej kwestii w całości poświęcona jest nasza książka.

 

Piotr Krupiński

 

Publikacja powstała przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce ze środków BMZ oraz Uniwersytetu Szczecińskiego

Niepokoje_okladka.jpg
Autor: Redakcja naukowa Piotr Krupiński
Typ okładki: miękka
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-61850-27-4