Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968

Piotr Pęziński jest dziennikarzem i historykiem, absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z forum emigrantów marcowych „Plotkies”, „Słowem Żydowskim”, „Rzeczpospolitą”. W 2012 roku otrzymał I nagrodę Żydowskiego Instytutu Historycznego w V Konkursie im. Majera Bałabana dla najlepszej pracy magisterskiej poświęconej tematyce żydowskiej.

„Otrzymaliśmy pierwszą pracę, w której dokonano na tak szeroką skalę analizy fascynującego socjologicznie zjawiska, jakim był żydowski ruch młodzieżowy w PRL, i to w oparciu o inne źródła niż tylko przefiltrowane przez upływ czasu wspomnienia emigrantów marcowych. Na podkreślenie zasługuje także wyważone podejście Autora, który nie uległ fascynacji ani »mroczną stroną ludzkości« (czyli materiałami wytwarzanymi przez SB i MSW), ani silnymi emocjami, które do dziś są w środowisku emigrantów obecne. […] Książka jest napisana żywym, wciągającym językiem”.

(dr Joanna Nalewajko-Kulikov)

 

 

ok_adka.jpg
Autor: Piotr Pęziński
Typ okładki: miękka
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-61850-34-2