Lokalność. Wsie, miasteczka, miasta na ziemiach polskich od XVI do XX wieku

Artykuły składające się na tom dotyczą związków między społecznościami polską i żydowską na poziomie lokalnym – w miastach, miasteczkach i wsiach. Przedstawiciele obu narodów i religii żyli na tym samym terenie, spotykali się na tych samych ulicach, w tych samych sklepach, szkołach i urzędach. Obie strony ustalały zasady wspólnego życia, z czasem lepszym, a czasem gorszym efektem. Życie osobno, a nawet częściowo osobno było bowiem w wielu sferach – na przykład samorządów, handlu, edukacji – niemożliwe.

Zebrane studia obejmują czasy od wieku XVI aż po współczesność i opisują przypadki mniejszych oraz większych miejscowości w Galicji, na Lubelszczyźnie i Mazowszu, a także na Dolnym Śląsku.

 

Spojrzenie na historię mniejszych miejscowości pozwala dostrzec, jak wielka polityka odciskała na nich swoje piętno. Na podstawie zgromadzonych prac można również wysunąć wniosek, że stosunki polsko-żydowskie przez wieki pozostawały zdominowane przez kontakty gospodarcze. Skala styku kulturowego czy bliższej współpracy politycznej była zaś niewielka.

– dr Michał Trębacz

 

MKiDN.jpg [18.64 KB]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lokalność_front w JPG_22.01._border_2px.jpg
Redakcja: Anna Landau-Czajka
Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny
ISBN: 978-83-66485-26-6