Kultura. Literatura, sztuka i nauka w XX wieku

Tom Kultura ukazuje się w ramach serii wydawniczej Stosunki Polsko-Żydowskie, w całości jest poświęcony zagadnieniom kultury i edukacji na pograniczu polsko-żydowskim w XX wieku. Publikacja została podzielona na odrębne bloki tematyczne: literatura i prasa, kino i teatr oraz nauka i oświata.

Kultura ma charakter interdyscyplinarny. Autorzy artykułów są nie tylko historykami, ale także socjologami, literaturoznawcami, filologami, kulturoznawcami czy filozofami. Wielu z nich to uznani i cenieni badacze, ale są wśród nich także młodsi naukowcy, dopiero rozpoczynający karierę naukową. Zarówno dobór autorów, jak i podejmowanych przez nich tematów i zastosowanych metodologii pokazują, jak interesującym polem badawczym są studia żydowskie. W opublikowanych tekstach poruszane są kwestie zupełnie dotychczas nieznane lub jedynie zarysowane w literaturze. Autorzy nierzadko wykorzystują źródła nowe lub mniej znane. Poszerzają tym samym korpus materiałów do badania historii Żydów w XX wieku i pokazują różnorodny sposób ich interpretacji.

 

Wielką wartością tomu jest nowatorstwo poruszanych zagadnień i wprowadzenie do obiegu naukowego nowych lub rzadko wykorzystywanych źródeł różnej proweniencji. Jestem pewien, że rzecz spotka się z dużym zainteresowaniem badaczy. – Konrad Zieliński

MKiDN.jpg [18.64 KB]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

okkul2a.jpg