Książki, pisarze, gazety. Żydowskie życie literackie w Warszawie w latach 1918–1942

W dwudziestoleciu międzywojennym Warszawa stała się jednym z najważniejszych ośrodków żydowskiego życia literackiego zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzyli go coraz liczniej sprowadzający się do miasta pisarze, dziennikarze, wydawcy, artyści i działacze kulturalni, którzy nie tylko rozwijali twórczość we wszystkich trzech językach lokalnej społeczności żydowskiej: w jidysz, po hebrajsku i po polsku, ale także zabierali głos w sprawach dla niej najistotniejszych. Sercem tej różnorodnej działalności był Literatn-Farajn, Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich z siedzibą przy Tłomackiem 13 – we wspomnieniach opisany barwnie m.in. przez Isaaca Bashevisa Singera i Zusmana Segałowicza. Książka odkrywa przed polskim czytelnikiem mało znany świat żydowskiej literatury i prasy, jakże ważny dla uzyskania pełnego obrazu bogatej kultury Żydów istniejącej w Polsce do czasu Zagłady.

 

Nathan Cohen jest profesorem w katedrze Studiów Jidyszystycznych Uniwersytetu Bar-Ilana w Izraelu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii kultury Żydów Europy Środkowo-Wschodniej w wiekach XIX i XX oraz dwudziestowiecznej literatury jidysz. Jest jednym z ostatnich uczniów profesora Chonego Shmeruka, wybitnego znawcy kultury żydowskiej i historii polskich Żydów.

 

Publikacja Książki, pisarze, gazety otwiera cykl wydawniczy JIDYSZLAND, przygotowywany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych. W cyklu wydawane będą zarówno opracowania prezentujące wyniki najnowszych badań naukowych dotyczących literatury w języku jidysz, jak i tłumaczenia ważnych i często nieznanych polskiemu czytelnikowi dzieł mieszczących się w tym nurcie.

zih-jidyszland-logotypt-rgb_poziom-WH-BLUE.jpg [228.54 KB]

Przekład książki sfinansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego dla prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej

 

ISBN: 978-83-66485-14-3 (ŻIH)

          978-83-960064-0-0 (PTSJ)Cohen_front_JPG.jpg
Autor: Nathan Cohen
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych
ISBN: 978-83-66485-14-3