Ks. profesor Alojzy Ludwik Chiarini w Warszawie

Praca magisterska Dwojry Raskin, obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1937 roku w ramach seminarium prof. Majera Bałabana, znajduje się w zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

 

Paweł Fijałkowski — an archeologist and historian, journalist. Since December 1988 a research fellow of the Jewish Historical Institute. In 1999 he was granted a Doctor of Humanities degree on the basis of his thesis „Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV–XVIII w.” [Jews in Łęczyca and Rawa voivodeship from the 15th to the 18th century].

 

pfijalkowski.jpg
Autor: Dwojra Raskin, opracowanie, wstęp i posłowie — Paweł Fijałkowski
Typ okładki: twarda
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: 978-83-61850-45-8