Jidyszland – nowe przestrzenie

 

Tom prezentujący aktualny stan badań polskiej jidyszystyki.

 

Polska, obok USA i Izraela, stała się ważnym centrum badań jidyszystycznych, co właściwie nie powinno dziwić, jako że stanowi naturalne terytorium Jidyszlandu. Z drugiej jednak strony, rozwój ten jest swoistym fenomenem, zważywszy na wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie i odejście pokolenia badaczy urodzonych przed wojną, dla którego jidysz był językiem ojczystym.

Fragment Przedmowy

 

Po blisko piętnastu latach od ukazania się antologii Jidyszland – polskie przestrzenie, konstytuującej na nowo jidyszystykę w Polsce, naukowcy – związani głównie z Polskim Towarzystwem Studiów Jidyszystycznych – podjęli trud przedstawienia aktualnego stanu badań w kluczowych obszarach tematycznych. Zawarte w tomie prace współczesnych badaczy – starszego i młodszego pokolenia – porządkują dotychczasowe dokonania, a jednocześnie proponują świeże ujęcia, wykorzystanie nowych źródeł i innowacyjnych metodologii.

 

Zredagowany przez Monikę Adamczyk-Garbowską, Joannę Degler i Magdalenę Rutę tom to obszerny interdyscyplinarny zbiór artykułów, dla których ramę problemową stanowi – wielorako rozumiana – obecność języka jidysz. Dwudziestu ośmiu autorów ujmuje tę obecność w rozmaitych perspektywach: historycznej i współczesnej, metodologicznej i osobistej, literaturoznawczej, kulturoznawczej, przekładoznawczej, historiograficznej czy lingwistycznej. Tytuł stanowi nawiązanie do wydanego w 2008 roku przez Ewę Geller i Monikę Polit pionierskiego tomu Jidyszlandpolskie przestrzenie, w którym kluczem porządkującym była traktowana metaforycznie kategoria przestrzeni.

Fragment  recenzji prof. dr hab. Eugenii Prokop-Janiec

 

Obejrzyj dyskusję o książce z 20.11.2022 na naszym kanale YouTube

Książkę można kupić w Księgarni na Tłomackiem.

 

Książka ukazuje się w cyklu JIDYSZLAND przygotowanym przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych.

zih-jidyszland-logotypt-rgb_poziom-WH-BLUE.jpg [228.54 KB]

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

10.2022_logo_MKiDN.png [70.33 KB]

18.10.2022_Jidyszland-nowe_przestrzenie-front_okładka.jpg
Redakcja: Monika Adamczyk-Garbowska, Joanna Degler, Magdalena Ruta
Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych