Bulletin of the Jewish Historical Institute/Jewish History Quarterly. Selection of Articles 1950-2017

Publikacja prezentująca wybór tekstów z czasopism naukowych Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma: „Biuletynu ŻIH” oraz „Kwartalnika Historii Żydów”. Kwartalnik obejmuje anglojęzyczne teksty przekrojowo kreślące krąg zainteresowań naukowych Instytutu z siedmiu dekad wydawania czasopism historycznych. Historia Instytutu wyłaniająca się z wyboru tekstów jest historią społeczności historyków ŻIH i jego współpracowników z zaprzyjaźnionych ośrodków badawczych.

 

Zobacz książkę w Księgarni na Tłomackiem

Obecnie dostępna jedynie w formatach mobi i epub

Kwartalnik_Jubileuszowy_EN_12.2021.jpg